Artery

From Wikihealth
(Redirected from Arteries)
Jump to: navigation, search

Ang arteries ay mga elastikong vessel na nagdadala sa dugo na sagana sa oxygen papalayo sa puso papunta sa pinakamalayong parte ng katawan. Ang dugo sa arteries ay puno ng oxygen kung kaya't ang hemoglobin sa red blood cells ay nagkakaroon din ng oxygen o oxyhemoglobin. Ito ang dahilan kung bakit ang arterial blood ay nagkukulay na matingkad na pula.

Ang arteries ay parte ng efferent wing ng sistemang sirkulatoryo dahil ito ang nagdadalayo palayo mula sa isang central organ.

Mga uri

 • Ang pulmonary artery ang nagdadala ng dugo mula sa puso papunta sa baga kung saan nakukuha ng dugo ang oxygen. Ang oxyhemoglobin ay mapupunta naman sa puso na manggagaling sa pulmonary veins.
 • Ang systemic arteries ang nagdadala ng dugo sa iba't-ibang parte ng katawan.
 • Ang aorta naman ang punong systemic artery at ang pinakamalaking artery sa katawan. Ito ay matatagpuan sa puso at sumasanga sa maliliit pang arteries na nagdadala ng suplay ng dugo sa ulo o brachiocephalic artery, sa puso o coronary arteries, at iba pang parte ng katawan.
 • Ang pinakamaliit na arteries ay tinatawag na arterioles. Malaki ang ginagampanan ng arterioles sa microcirculation kung saan ang sirkulasyon ng dugo mula sa arterioles papunta sa capillaries hanggang sa venules, ang pinakamaliit na ugat.
 • Ang atay, pali o spleen at bone marrow ay nagtataglay ng vessel structures na tinatawag na sinusoids at hindi capillaries.

Mga parte

Ang artery wall ay binubuo ng 3 sapin.

 • Tunica Adventitia - Ito ay isang matibay na takip ng arteries at veins at binubuo ng connective tissue at elastic fibers. Ang mga fiber na ito ay pinahihintulutan ang arteries at veins para umunat at mapigilan ang paglawak ng sobra dahil sa pressure na inilalabas ng dugo sa depensa nito.
 • Tunica Media - Ito ang pangalawang sapin ng arteries at veins. Ito ay binubuo ng smooth muscle at elastic fibers. Mas makapal ito sa arteries kaysa sa veins.
 • Tunica Intima - Ito ang inner layer ng arteries at veins. Binubuo, ito ng elastic membrane lining at smooth endothelium, isang espesyal na epithelial tissue na natatakpan ng elastic tissues.

Sanggunian

 • Artery Biology.about.com (Sinilip noong 20 Mayo 2010)
 • Artery Biology.about.com (Sinilip noong 20 Mayo 2010)
 • Definition of Artery Medterms.com (Sinilip noong 20 Mayo 2010)