Shoulder

From Wikihealth
(Redirected from Balikat)
Jump to: navigation, search

Ang balikat o shoulder ay bahagi ng katawan na nagdudugtong ng braso sa katawan. Ito ay binubuo ng dalawang kasukasuan. Ang isa ay kung saan ang balagat o clavicle ay sinasalubong ang paypay. Tatlong buto rin ang kasa-kasama sa balikat, bukod sa balagat at paypay, ang humerus o buto ng upper arm ay kasakasama rin.

Ang balikat ay isa sa pinakamalawak ang saklaw ng galaw. Maaari rin itong hindi maging matatag dahil ang uka na humahawak sa humerus ay mas maliit kaysa sa hinahawakan nito. Upang maging matatag ito, kinakailangan itong nakasinepete sa kalamnan. Ang kahinaan ng balikat ay sanhi ng maraming pinsala o aksidente.

Karaniwang pinsala sa balikat

  • Pagkapwersa sa balikat o strain – Ito ay ang pagkabatak o pagkapunit ng ligament. Madalas itong nakukuha sa pagkahulog, mabilisang pagkapilipit, o pagtama sa matitigas na bagay.
  • Dislocation – Ito ay ang pagkawala sa puwesto ng mga dulo ng buto sa kasukasuan dahil sa malakas na pwersa. Kadalasan itong nakukuha sa mga bruskong isport.
  • Tendinitis – Ito ay ang pamamaga ng mga tendon na nagdidikit ng kalamnan sa mga buto. Ito ay madalas nakukuha sa sobrang pageensayo sa mga isport.
  • Bursitis – Ito ay ang pamamaga ng bursa na nagbibigay proteksyon sa mga kasukasuan. Nagdudulot ito ng sakit at nililimita ang paggalaw ng balikat.
  • Paninigas ng kasukasuan o arthritis – Ito ay nagdudulot ng hirap at katigasan sa paggalaw at madalas nangyayari sa lugar kung saan nagkikita ang dalawang buto.
  • Pagkabali o fracture – Ito ang pagkasira o pagkabasag ng buto na kadalasang nakukuha dahil sa aksidente sa sasakyan o isport.

Sanggunian