Bulutong-tubig

From Wikihealth
Jump to: navigation, search
Graphics 107.jpg

Ang bulutong-tubig (chicken pox) ay isang banayad na impeksiyon ng virus, ang sakit na ito ay nagsisimula 2 hanggang 3 linggo pagkaraang mapalapit ang isang bata sa isang may bulutong-tubig.
Mga palatandaan:

Una, paglitaw ng maliliit, mapupula, at makakating butlig. Pagkaraa'y nagiging parang maliliit na tagihawat o paltos na napipisa at naglalangib. Kadalasan, nagsisimula ito sa katawan, at pagkaraa'y sa mukha, bisig at binti. Maaari ring sabay-sabay na magkaroon ng butlig, paltos at langib. Kadalasan, bahagya lamang ang lagnat.


Paggamot:

Ang impeksiyon ay nawawala sa loob ng isang linggo. Araw-araw, paliguan ang bata ng may sabon at mainit na tubig. Para maalis ang pangangati, tapalan ang mga apektadong bahagi ng malamig na telang ibinabad sa sabaw ng pinakuluan at sinalang oatmeal. Gupitin nang maiksi ang mga kuko. Kapag naimpeksiyon ang langib, pahiram ng gentian violet o ng antibayotikong ointment.


Sanggunian

  • David Werner. Kung Walang Doktor sa Inyong Lugar. Philippine Charity Sweepstakes Office, 1979. (Hinango noong 8 Mayo 2010).