Selyula

From Wikihealth
(Redirected from Cell)
Jump to: navigation, search

Ang selyula ay ang isa sa pinakapundamentong yunit ng buhay. Ito rin ang pinakamaliit na yunit ng buhay sa katawan. May iba't-ibang uri ng selyula na matatagpuan sa katawan. Ilan dito ay ang selyula sa utak, balat, atay, tiyan at iba pa.

Ang katawan ay nagtataglay ng 100 trilyong selyula. Dito nakapaloob ang buong human genome na nagtataglay ng genetic information na kinakailangan upang bumuo ng isang tao. Ang impormasyong ito ay nakapaloob sa loob ng cell nucleus na nasa 6 na bilyong base pairs, sub-units ng DNA, sa 23 pares ng chromosomes. Bawat isang chromosome ay galing sa isang magulang.

Bahagi ng selyula

Ang plasma membrane ang nagsisilbing “balat” ng selyula. Dinedepensahan nito ang selyula mula sa kapaligiran. Ito ang nangangalaga ng paggalaw ng tubig, nutrients at dumi na papasok at lalabas ng selyula.

Sa loob ng cell membrane makikita ang mga gumagawang bahagi ng selyula. Sa gitna nito ay ang cell nucleus na nagtataglay ng DNA, ang genetic code na nag-oorganisa ng protein synthesis. Bukod sa nucleus, makikita rin dito ang mga organelles. Ang organelles ay ang maliit na istruktura na tumutulong sa araw-araw na operasyon ng selyula.

Ang ribosome, isang mahalagang organelle, ang tumutulong sa protein synthesis. Pagkatapos maganap ang transcription phase ng protina sa nucleus, ang mRNA ay hihiwalay sa nucleus at tutungo sa ribosomes kung saan nagaganap ang translation. Isa pang mahalagang organelle ay ang mitochondrion o mitochondria. Ito ay tinatawag na power plants o baterya ng selyula dahil sa iba't-ibang reaksyon na nakakalikha ng enerhiya sa loob nito. Ang lysosomes ang mga organelles na nagtataglay ng enzymes na tumutulong sa pagtunaw ng nutrient molecules at iba pang materyales.

Sanggunian