Conjunctivitis

From Wikihealth
Jump to: navigation, search
Graphics 93G.jpg

Ang conjunctivitis (nagrorosas na mata) ay isang impeksiyong sa mata na nagiging dahilan ng pamumula, pagnanana, at ng medyo “nag-iinit” na pakiramdam sa isa o dalawang mata. Karaniwang magkadikit ang mga talukap pagkagising.
Paggamot:

Graphics 93H.jpg

Linisin muna ang nana sa mata ng malinis na tela na pinasingawan sa mainit na tubig. Pagkatapos, lagyan ang mata ng antibayotikong pamahid sa mata. Hataking pababa ang pang-ibabang talukap bago ilagay sa loob ang pamahid, tulad ng nakalarawan.


Walang epekto ang pamahid kung ilalagay sa labas ng mata.


Pag-iingat:

Karamihan sa conjunctivitis ay mabilis makahawa. Madaling kumalat ang impeksiyon sa iba't ibang tao. Huwag hahayaan ang batang may “nagrorosas na mata” na makipaglaro o tumabi sa pagtulog sa iba. Huwag ding ipagagamit sa iba ang tuwalya ng batang ito. Hugasan ang kamay pagkaraang hipuin ang mga matang “nagrorosas.”


Sanggunian

  • David Werner. Kung Walang Doktor sa Inyong Lugar. Philippine Charity Sweepstakes Office, 1979. (Hinango noong 29 Abril 2010).