Diabetes

From Wikihealth
Jump to: navigation, search

Ang mga taong may diabetes ay nagtataglay ng labis na asukal sa dugo.

Contents

Ang mga palatandaan ng diabetes ay:

  • laging pagkauyaw
  • pag-ihi nang madalas at marami
  • di-maipaliwanag na sanhi ng pagkapagod
  • pangangati at matagal na impeksiyon sa balat


At sa malulubhang kaso:

  • pagbaba ng timbang
  • pamamanhid o pagkirot ng kamay at paa
  • sugat sa paa na hindi gumagaling
  • pagkawala ng malay


Lahat ng palatandaang ito ay maaring sanhi rin ng ibang sakit. Upang matiyak kung ang isang tao ay may diabetes, kailangang suriin ang kanyang ihi para malaman kung ito ay matamis. Isang paraan ng pagsusuri sa ihi ay tikman ito. Kung matamis ang lasa nito, patikman uli sa 2 tao. Patikman din sa kanila ang ihi ng 3 pang tao. Kung bawat isa ay sumasang-ayon na ang ihi ng kinauukulan ay mas matamis, malamang na siya ay may diabetes.

Isa pang paraan ng pagsuri sa ihi ang paggamit ng espesyal na mga piraso ng papel (halimbawa, Uristix). Pag binasa ito ng ihi at nagiba ng kulay, tiyak na may halong asukal o matamis ang ihi.

Kung ang isang tao ay nagkaroon ng diabetes paglagpas niya sa 40 taong gulang, kadalasang maaari itong malunasan nang walang gamot, sa pamamagitan ng wastong pagkain. Ang pagkain ng isang taong may diabetes ay mahalagang-mahalaga at dapat sundin nang maingat habang buhay.


Ang pagkain para sa may diabetes:

Ang matatabang tao na may diabetes ay kailangang magbawas ng timbang hanggang sa maging normal ang kanilang bigat. Ang mga taong may diabetes ay hindi dapat kumain ng pagkaing may asukal o matatamis. Ang pagkain nila ay kailangang sagana sa protina (itlog, isda, beans, berde at madahong gulay, nuts, laman ng karne, atbp.) at kakaunti ang starch.

Ang ilang taong may diabetes―lalo na ang mga bata―ay nangangailangan ng espesyal na gamot (insulin).


Sanggunian

  • David Werner. Kung Walang Doktor sa Inyong Lugar. Philippine Charity Sweepstakes Office, 1979. (Hinango noong 23 Abril 2010).