Dibdib

From Wikihealth
Jump to: navigation, search

Ang dibdib o chest ay matatagpuan sa pagitan ng ulo at tiyan. Dito matatagpuan ang iba’t ibang internal organs katulad ng puso at baga. Ang dibdib ng lalaki at babae ay halos magkapareho maliban lang sa pagkakaroon ng mammary glands ng mga babae.

Contents

Anyo

Mga organo

Matatagpuan sa loob ng dibdib ang puso na nasa pagitan ng dalawang baga. Ang kaliwang baga ay mas maliit kumpara sa kanang baga upang magkaroon ng lugar para sa puso. Ang mga baga ang tumutulong sa paghinga at ang puso naman ang nagdadala ng dugo sa buong katawan.

Mga kalamnan

Dalawang klase ng kalamnan o pectoralis ang bumubo sa dibdib:

  1. Pectoralis major - Isang malaki at korteng pamaypay na kalamnan na bumubuo sa bandang harapan ng dibdib. Ito ay nagsisimula sa breastbone o sternum at sa cartilage mula sa pangalawa hanggang sa pang-anim na tadyang. Nakadikit ang pectorals sa collarbone o clavicle at kumakabit sa ilalim ng balikat. Ang pectorals ay nagbibigay ng pagkakabaluktot, pag-ikot sa bandang gitna ng dibdib, at paggalaw ng mga braso.
  2. Pectoralis minor - Isang maliit at korteng tatsulok na kalamnan na natatagpuan sa ilalim ng pectoralis major. Ito ang ginagamit upang ang braso ay maigalaw papunta sa kabilang bahagi ng katawan. Matatagpuan ang pectoralis minor sa ikatlo hanggang ika-limang tadyang at kumakabit ito sa shoulder blade o scapula upng maigalaw ang mga braso ng paitaas at paibaba.

Pinakaprotektadong parte ng katawan ang dibdib dahil sa suporta ng mga butong gulugod (spine), rib cage at pectoral girdle (shoulder girdle).

Mga buto

Ang dibdib ay binubuo ng sterna bones o sternum, isang malaki at palapad na buto sa gitna ng dibdib.

Sternum

Ang sternum ay isang pahabang buto na may korteng malaking letter T. Ito ay nakakonekta sa mga tadyang at nasa gitna ng thorax, sa pagitan ng dalawang grupo ng tadyang.

Ang sternum ay nahahati sa tatlong bahagi o sternebra:

  1. Manubrium - Kumukonekta sa claviclesat sa cartilage ng dalawang unang tadyang.
  2. Gladioluso katawan ngsternum - Natatagpuan sa pangalawa hanggang sa ikapitong tadyang.
  3. Xiphoid process - Isang maliit at mala-buntot na buto na nasa ibaba at dulong bahagi ng sternum sa ika-pitong tadyang.

Ang sternum ay binubuo rin ng vascular tissue kung saan manipis na buto ang nakikita sa labas. Pinakamalaki dito ang buto sa manubrium.

Ang karaniwang haba ng sternum ay 17 sentimetro. Ito ang ang nagsisilbing proteksiyon ng puso, baga, at mga ugat mula sa pagkasira.

Mga tadyang

Ang ribs o tadyang ay grupo ng mga butong hugis hawla sa loob ng dibdib. Mayroong dalawang grupo ng tig-12 tadyang sa bawat gilid ng dibdib. Ang mga tadyang ang bumubuo sa ribcage na bumabalot sa buong dibdib at nagbibigay proteksiyon sa mga mahahalagang organo. Ito ay lumalaki at lumiliit kasama ng baga kapag humihinga.

Ang unang pitong tadyang ay tinatawag na true ribs dahil bawat isa ay may koneksiyon sa sternum. Ang ika-walo hanggang ika-sampung tadyang naman ay tinatawag na false ribs dahil ito ay nakakonekta sa sternum sa pamamagitan ng coastal cartilage ng ibang mga tadyang. Samantala, ang dalawang huling tadyang ay tinatawag na floating ribs dahil ito ay hindi nakakonekta sa sternum.

Mayroong mga kakaibang kaayusan ang tadyang sa ibang tao. Maaaring mangyari na magkaroon ng sobrang tadyang sa ibabaw o ilalim ng rib cage. Mayroon din namang ang ibabang tadyang ay kakaiba ang pagkakadugtong sa sternum. Gayunman, ang mga ganitong kundisyon ay itinuturing pa ring normal at walang kompromiso sa kalusugan.

Masakit na dibdib

Ang pananakit ng dibdib ay hindi dapat isantabi bagama’t hindi ito kadalasang nangangahulugang nagkakaroon ng atake sa puso. Ang nararamdamang sakit sa dibdib ay maaaring sanhi ng mga sumusunod:

Ang mga problemang kalusugang nabanggit ay hindi dapat balewalain. Kumunsulta kaagad sa doktor kapag ang sakit sa dibdib ay hindi nawawala lalo na kapag mayroong mabigat na pakiramdam na may kasamang pagsusuka, pagkahilo, at hirap sa paghinga.

Sanggunian

  • Chest pain Medline Plus (Hinango noong 23 Hulyo, 2011)
  • Chest Bones Learn Bones (Hinango noong 23 Hulyo, 2011)
  • Bones Chest Livestrong (Hinango noong 23 Hulyo, 2011)