Lalaugan

From Wikihealth
(Redirected from Esopagoso)
Jump to: navigation, search

Ang lalaugan (esophagus) ay ang lagusan na nag-uugnay sa pharynx o lalamunan at tiyan. Matatagpuan ito sa gitna ng trachea o windpipe at ng gulugod. Tumutuloy ito sa leeg, pababa sa diaphragm sa may gawing kanan ng midline at tumutuloy sa dulong babang bahagi ng tiyan. Sa taong may sapat na gulang, ang esophagus ay may habang 25 sentimetro. Kilala rin ang esophagus bilang gullet o swallowing tube. Ito ay nanggaling sa salitang Griyego na oisosen na ang ibig sabihin at "to bear or carry" at phagein na ang ibig sabibin ay "to eat".

Kapag lumulunok ang tao, ang muscular walls ng esophagus ay nagko-contract upang itulak ang pagkain pababa sa tiyan. Ang mga glandula sa lining ng esophagus ay naglalabas ng mucus. Pinapanatiling mamasamasa ng mucus ang daanan at tumutulong sa paglunok. Sa mga tao, ang transisyon mula esophagus papunta sa tiyan ay mabilis na nangyayari sa diaphragm. Ang pharynx ay kumikipot na parang funnel at ang foregut ay lalaki.

Sanggunian