Ewing’s sarcoma

From Wikihealth
Jump to: navigation, search
Ewing.jpg
Ang Ewing’s sarcoma ay isang bihirang malignant o cancerous na tumor sa buto. Ito ay karaniwang tumatama sa mga bata o young adult ngunit possible ring mangyari sa kahit anong edad. Ang malimit maapektuhan nito ay ang mga buto at mga kalapit na malambot na tissue. Ang karaniwang lugar sa katawan na tinatamaan nito ay ang pelvic o mga buto sa binti. Maaari ring maapektuhan ang mga buto sa braso, tadyang, spine, at iba pang mga parte ng katawan.

Contents

Sintomas

  • Kaunti lamang ang mga sintomas na kaugnay ng Ewing’s sarcoma. Ang karaniwang sintomas ay ang pananakit at kung minsan ay ang pamamaga sa lugar kung nasaan ang tumor.
  • Ang mga batang mayroon ng ganitong karamdaman ay maaaring makaranas ng pagkabali ng buto sa lugar ng tumor dahil sa minor injury. Ito ay tinatawag na pathologic fracture.
  • Possibleng makaranas ng lagnat.

Sanhi at panganib

Ang sanhi ng Ewing’s sarcoma sa mga bata ay hindi pa nalalaman. Hindi ito karaniwang inuugnay sa ibang mga kanser. Wala ring kaukulang dagdag na panganib sa ibang miyembro ng pamilya kung ang isang kamag-anak ay may Ewing’s sarcoma.

Pagsusuri

Kapag ang pasyente ay pinaghihinalaang may tumor, maaari itong dumaan sa mga examinasyon upang mahanap ang pangunahing tumor at matiyak kung ito man ay kumalat na o(metastasis).

Ang mga klase ng examinasyon ay ang sumusunod:

Lunas

Ang pagagamot sa Ewing’s sarcoma ay dapat isagawa ng isang espesiyalista sa kanser (oncologist). Ang mga karaniwang lunas na maaaring ibigay sa pasyente ay ang mga sumusunod:

Ang mga sumusunod ay pwedeng gamiting batayan upang malaman kung paano malulunasan ang karamdamang ito. Ito ay mga sumusunod:

  • Pangunahing lugar kung saan nagsimula ang kanser.
  • Hudyat ng metastasis o pagkalat ng kanser sa ibang lugar.
  • Laki ng tumor
  • Edad
  • Leukocyte count
  • Sedimentation rate
  • Serum LDH levels

Posibleng komplikasyon

Maaaring magdulot ng komplikasyon ang mga pamamaraan ng paggamot sa Ewing’s sarcoma. Nararapat lamang ang isangguni ang mga ito sa espesyalista.

Pag-iwas

Walang tiyak na dahilan na pwedeng iugnay bilang risk factors sa pagkakaroon ng Ewing's sarcoma. Wala din patunay ukoy sa genetic link. Dahil dito, walang tiyak na paraan upang ito ay maiwasan. Ang tumor ay hindi dahil sa resulta ng dietary, social, o behavioral habits.

Dapat malaman ng mga magulang ng pasyente na walang dapat sisihin sa pagkakaroon ng ganitong karamdaman ng kainlang anak. Wala ring tiyak na paraan na maaaring gawin ng mga magulang upang maiwasan ang Erwing’s sarcoma.

Kaso sa Pilipinas

Noong 2007, may isang batang babae ang naisulat sa pahayagan na nangangailangan ng tulong pinansiyal dahil sa sakit ng Ewing’s sarcoma. Tumubo ang isang tumor sa kanyang ilong. Ito ay natanggal sa operasyon ngunit tumubo ulit. Siya ay sinabihan ng doktor na dumaan sa ilang beses na chemotherapy treatment.

Sanggunian