Family Planning Month

From Wikihealth
Jump to: navigation, search

Ang National Family Planning Month ay ipinagdiriwang tuwing buwan ng Agosto sa Pilipinas. Naghahanda ang Department of Health (DOH) sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga munisipalidad at mga lokal na kagawarang pangkalusugan para sa iba’t-ibang aktibidad at programa na may kinalaman sa family planning.

Contents

Tema

Ang tema ng Family Planning Month ay nagbabago taun-taon. Noong 2010, ang tema ay “May Plano Ako. Kaya Mo Ring Magplano.” (I have a plan. You can plan too. ) Ang selebrasyon ay umikot sa pagkakaroon ng mas mabuting kalidad ng buhay para sa ina, ama at buong pamilya.

Samantala, ang tema sa 2011 ay “Tatlo Hanggang Limang Taong Agwat; Dapat.” Ang temang ito ay naghihikayat sa mga Pilipinong lalaki at babae na bigyan ng hindi bababa sa tatlo hangang limang taong agwat ang pagkakaroon ng anak upang matutukan at mabigyan ng kalidad na oras at pangangalaga ang bawat anak sa crucial formative years o mga importanteng taon sa paglaki. Ang tamang agwat ng pagkakaroon ng anak ay makakatulong upang mabigyan ang bawat anak ng sapat na emosyonal at pisikal na pangangalaga at suporta habang lumalaki.

Ayon sa DOH, ang maagang mga taon ng mga bata ay naghuhugis sa kanilang hinaharap na kalusugan, kasiyahan, paglaki, paglago at pagtamo ng mga learning achievement o importanteng mga natutunan sa paaralan, pamilya at komunidad.

Layunin at aktibidad

Regular na counseling o pagbibigay gabay tungkolsa pagpaplano ng pamilya tulad ng mga sumusunod:

  • Pagbibgay espasyo sa panganganak;
  • Respeto sa buhay;
  • Pagiging responsableng magulang ;
  • Pagbibigay alam sa pwedeng pagpilian;
  • Pagbuboluntaryo; at,
  • Libreng klase na tumatalakay sa kalusugan ng mag-asawa at mga taong nasa tamang edad na nais malaman ang mga benepisyo ng family planning, tamang nutrisyon, breastfeeding o tamang pagpapasuso sa anak at complementary feeding.

Tinatawagan ng Population Commission ang gobyerno, non-government organizations (NGO) at ang pribadong sektor na isulong ang mga aktibidad upang matagumpay na maisagawa ang Philippine National Family Planning Month.

Higit pa sa ideya ng pag-kontrol sa tumataas na populasyon, ang programa na pagpaplano ng pamilya ay nagmamalasakit at umaasa na gawing matalinong bata ang bawa’t bata sa pamamagitan ng tamang pag-aalaga sa kalusugan, nutrisyon at sikolohiyal na aspeto. Kasama rin dito ang paninigurado na ang bawat ina ay nakahanda, pisikal at emosyonal, sa pagbubuntis at panganganak sa malusog na mga sanggol.

Ang responsibilidad ng bawat ama at ina sa kanilang mga anak ay dapat pinaghahatian. Ang tungkulin ng mga magulang ay hindi lamang natatapos sa pagbigay sa mga anak ng materyal na mga bagay ngunit mas importante ang pagbigay sa kanila ng isang mapag-arugang kapaligiran kung saan makakaramdam sila ng pagmamahal at makaranas ng pananalig at seguridad.

Kailangan ang sapat na oras ng mga magulang upang magabayan ang kanilang mga anak habang sila ay lumalaki. Makakatulong ito sa pagbuo ng pagtitiwala ng mga bata sa kanilang mga sarili. Kailangan nila ang lakas ng loob at tiwala sa sarili upang makihalibilo sa ibang tao, makibagay sa mundo sa labas ng tahanan at maging matagumpay sa buhay.

Ayon sa DOH, kailangan din ng isang bagong ina ang sapat na panahon upang makabawi at maibalik muli ang normal na lakas na kailangan sa pagtayo bilang isang magulang.

Sanggunian



Pagkilala

Wikihealth cit.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiHealth sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.