Fatigue

From Wikihealth
Jump to: navigation, search
Fatigue.jpg

Ang fatigue o pagkahapo ay ang pangkalahatang pagkapagod na nakakapanghina ng buong katawan. Kapag ang isang tao ay may pisikal na pagkahapo, nahihirapan siyang gampanan ang mga aktibidad na kadalasang ginagawa, tulad na lamang ng pag-akyat sa hagdan. Samantala, kung siya ay may sikolohiyal na pagkahapo, kadalasan ay hirap siya sa pagtutok ng kanyang atensyon sa isang bagay.

Ang pagkahapo ay maaaring mawala sa pagkakaroon ng sapat na pahinga, tamang pagkain, at pag-iwas sa stress. Kapag hindi pa rin nawawala ang pagkahapo, maaari ito maging sintomas ng isang sakit at kinakailangan na ng pansin ng isang doktor.

Contents

Sintomas

Ang iba't ibang sintomas ng pagkahapo ay ang mga sumusunod:

Sanhi

Ang mga sanhi ng pagkahapo ay maaaring may kaugnayan sa kalagayang medikal, emosyonal, o sa nakasanayang lifestyle.

 1. Medikal na kondisyon - Ang pagkahapo ay pwede maging sintomas ng isang sakit tulad ng:
 2. Lifestyle - Ang pagkahapo ay maaaring bunga ng:
  • Kakulangan sa tulog
  • Sobra sa tulog -- Kapag higit 11 oras ang tulog sa gabi, maaaring maging sobrang antukin tuwing araw.
  • Pag-inom ng alak -- Ang alkohol ay isang depressant at nakakaistorbo sa normal na pagtulog.
  • Paggamit ng caffeine -- Ang caffeine ay isang stimulant at pwedeng maging sanhi ng insomnia. Ang pag-inom ng kape ay kadalasang ginagawa para mawala ang antok at pagod, ngunit panandalian lang ang tulong nito.
  • Mga gamot tulad ng antihistamine, gamot para sa ubo at sipon, antidepressants, at iba pa
  • Sobrang pisikal na gawain
  • Kakulangan sa pisikal na gawain
  • Kawalang hilig sa mga nagaganap
  • Kakulangan sa nutrisyon -- Kapag hindi sapat ang nutrisyon sa katawan, maaaring makaramdam ng panghihina.
  • Oras ng trabaho -- Nakaprograma ang ating katawan na magpahinga sa gabi.Ang pagtrabaho sa gabi ay nakakapagpagulo sa circadian rhythm ng katawan at nagdudulot ng kapaguran.
 3. Emosyonal na kalagayan - Ang pagkahapo ay maaring sintomas ng mga sumusunod:

Pagsusuri

Ilang eksaminyason ang maaaring isagawa ng doktor para tiyak na masuri ang mga sanhi ng pagkahapo at kung ito ay sintomas ng ibang sakit.

 • Pagtingin sa medical history. Ang mga pangyayari tulad ng pagbubuntis, pag-inom ng gamot, o pangungulila ay maaaring magdulot ng pagkahapo.
 • Physical examination at iba pang pagsusuri tulad ng blood test, urine test at X-ray. Ito ay isinasagawa para makita kung ang pagkahapo ay sanhi ng ibang sakit.

Sanggunian