Gonorrhea (Filipino)

From Wikihealth
(Redirected from Gonorrhea)
Jump to: navigation, search

Ang gonorrhea (tulo, venereal disease) ay sakit na ikinakalat ng pakikipagtalik (sakit venereal).

Contents

Mga palatandaan:

Sa lalaki:

 • Masakit ang pag-ihi.
 • May patak ng nana mula sa titi
 • Mahirap na pag-ihi (kung minsan, ni walang ihing lumalabas).
 • Lagnat (paminsan-minsan).

Pagkaraan ng ilang buwan o taon:

 • Makirot na pamamaga sa tuhod o mga kasukasuan, o iba pang karamdaman


Sa babae:

 • Sa simula, maaaring walang palatandaan (maaaring makaramdam siya ng bahagyang kirot kapag umiihi o may likidong lumalabas sa ari).
 • Kapag ang buntis na babaing may gonorrhea ay hindi nagamot bago magsilang, maaaring maapektuhan ng impeksiyon ang mga mata ng bata at ito ay mabulag.

Pagkaraan ng ilang buwan o taon:

 • Pananakit sa may puson.
 • Maaaring mabaog.
 • Iba pang karamdaman.


Sa lalaki, ang mga unang palatandaan ng gonorrhea ay nagsisimula 2 hanggang 5 araw (o hanggang 3 linggo o higit pa) matapos makipagtalik sa isang may impeksiyon. Sa babae, taon ang lumilipas bago maramdaman ang palatandaan. Pero kahit wala siyang nararamdamang palatandaan, maikakalat niya ang sakit sa ibang tao, ilang araw matapos siyang mahawa.


Paggamot:

 • Magpainiksiyon ng procaine penicillin: 4.8 milyong yunit bawat turok. Ilagay ang kalahati ng dosis sa isang pigi at ang kalahati sa kabila. Mahalagang gumamit ng procaine penicillin at hindi crystalline penicillin. Kung makakakuha ng probenecid, uminom ng 1 gramo nitong kalahating oras bago magturok ng penicillin. Kung walang penicillin ( o parang hindi umeepekto), gumamit ng tetracycline. Uminom agad ng 6 na kapsulang tig-250 mg. bawat isa, saka uminom ng 2 kapsulang tig-250 mg. apat na beses isang araw sa loob ng 4 na araw. Kung hind rin umubra ang tetracycline, subukin ang streptomycin.
 • Kapag hindi maihi, subuking maupo sa batyang may mainit na tubig. Kung hindi pa rin maihi, gumamit ng catheter para mapalabas ang laman ng pantog. Humingi ng tulong sa doktor.
 • Kapag ang lalaki ay nakikpagtalik sa kanyang asawa matapos mahawa ng gonorrhea, dapat ding magamot ang babae. Kahit na walang makitang palatandaan ng sakit sa babae, malamang na nahawa rin siya. Kapag hindi siya nagamot, malamang na ibalik niyang muli sa kanyang asawa ang sakit.
 • Para maprotektahan ang mga mata ng sanggol laban sa gonorrhea at sa posibleng pagkabulag, patakan ito ng 1 porsiyentong silver nitrate pagkasilang.
 • Sinumang nakipagtalik sa taong may gonorrhea ay dapat ding magamot, lalo na ang mga asawa ng mga lalaking nahawa.

Mag-ingat:Ang taong may gonorrhea ay maaaring mayron din sipilis, bagama't hindi niya alam. Kung minsan, mas mabuting ang paggamot sa gonorrhea ay ituloy na sa paggagamot sa syphilis, dahil ang paggamot sa gonorrhea ay maaaring makapigil sa mga unang palatandaan ng syphilis, pero hindi nangangahulugang malulunasan nito ang syphilis.


Sanggunian

 • David Werner. Kung Walang Doktor sa Inyong Lugar. Philippine Charity Sweepstakes Office, 1979. (Hinango noong 30 Abril 2010).