Hepatitis (Filipino)

From Wikihealth
(Redirected from Hepatitis)
Jump to: navigation, search
Graphics 140B.jpg

Ang hepatitis ay isang impeksiyong sanhi ng virus na pumipinsala sa atay. Bagaman tinatawag itong "lagnat" sa ibang lugar, ang hepatitis ay hindi nagpapataas (o bahagya lamang) ng temperatura. Ang sakit na ito ay hindi gaanong matindi sa maliliit na bata at mas delikado sa matatanda.


Contents

Mga palatandaan:

 • Ayaw kumain o manigarilyo. Nakatatagal na hindi kumakain nang ilang araw.
 • Kung minsan, may kumikirot sa kanang tagiliran, malapit sa atay.
 • Maaaring may lagnat.
 • Pagkaraan ng ilang araw, naninilaw ang mga mata.
 • Nasusuka kapag nakakakita o nakaaamoy ng pagkain.
 • Ang ihi ay kakulay ng Coca-Cola, mamuti-muti ang tae.

Sa kalahatan, mahinang-mahina ang maysakit sa loob ng 2 linggo at mananatiling mahinang-mahina mula 1 hanggang 3 buwan pagpatapos.


Paggamot:

 • Hindi umeepekto ang antibayotiko laban sa hepatitis. Sa katunayan, may ilang antibayotiko na pumipinsala pa sa atay. Huwag gagamit ng gamot.
 • Kailangan ng maysakit ang pahinga at maraming likido. Kung ayaw kumain, bigyan siya ng katas ng dalandan, papaya, at iba pang prutas, at saka sabaw ng manok at iba pang may protina (p. 98). Makatutulong din kung bibigyan siya ng mga bitamina.
 • Para mapigil ang pagsusuka.
 • Kung puwedeng kumain, bigyan ng balanseng pagkaing nagbibigay ng lakas at protina ang maysakit. Mainam ang munggo, karne, manok at nilagang itlog. Iwasan ang pagkaing mamantika at may taba. Pagkaraang gumaling, huwag uminom ng kahit anong alak sa loob ng mahabang panahon.


Pag-iingat:

 • Mula sa tae ng isang tao, ang virus ng hepatitis ay lumilipat sa bunganga ng ibang tao sa pa mamagitan ng maruming tubig o pagkain. Upang maiwasan ito, mahalagang ibaon sa lupa o sunugin ang tae ng taong maysakit at panatilihin siyang malinis. Ang taong nag-aalaga ay dapat maghugas lagi ng kamay pagkaraang lumapit sa maysakit.
 • Kadalasan, nagkakaroon ng hepatitis ang maliliit na bata nang walang nakikitang anumang palatandaan. Pero nakahahawa ito. Mahalagang sundin ng bawat miyembro ng pamilya at iba pang kasambahay ang mga alituntunin sa kalinisan.


Tandaan: Ang hepatitis ay maaari ring mailipat sa pamamagitan ng paggamit ng herenggilya at karayom na hindi isterilisado (hindi pinakuluan nang mabuti). Laging pakuluang mabuti ang mga karayom at heringgilya bago gamitin.


Sanggunian

 • David Werner. Kung Walang Doktor sa Inyong Lugar. Philippine Charity Sweepstakes Office, 1979. (Hinango noong 27 Abril 2010).