Impetigo

From Wikihealth
Jump to: navigation, search
Error creating thumbnail: convert: unable to write blob `/tmp/magick-4ibRUBMn': @ error/blob.c/ImageToFile/1625.
convert: no decode delegate for this image format `' @ error/constitute.c/ReadImage/532.
convert: missing an image filename `/webroot/health.wikipilipinas.org/images/temp/transform_540cc60f77f5-1.jpg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3011.

Ito ay impeksiyon ng bakterya na nagiging dahilan ng mabilis na pagkalat ng singaw at nangingintab, naninilaw na langib. Karaniwang lumalabas ito sa mukha ng bata, lalo na sa paligid ng bibig. Ang impetigo ay madaling makahawa. Maaaring ang pagkahawa ay mula sa sugat mismo o may impeksiyong kamay ng taong apektado.Paggamot:

  • Langgasin ng sabon at pinakuluang tubig ang apektadong parte at maingat na linisin ang langib.
  • Pahiran ang singaw ng gentian violet o ng kremang antibayotiko gaya ng Polysporin o ng tetracycline kung ito lamang ang gamot ninyo.
  • Kung kumalat ang impeksiyon sa malaking bahagi ng katawan o ito ay nagiging sanhi ng lagnat, mainam ang tabletas na penicillin.


Pag-iingat:

  • Sundin ang "Mga Gabay sa Kalinisan ng Katawan". Paliguan ang bata araw-araw at ingatang huwag makagat ng surot at madapuan ng langaw. Kapag nagkaroon ng galis-aso ang bata, gamutin siya agad hangga't maaari.
  • Huwag hayaang makipaglaro o sumiping sa kapwa bata ang may sakit na impetigo. Gamutin agad siya pag nakita ang unang palatandaan.


Sanggunian

  • David Werner. Kung Walang Doktor sa Inyong Lugar. Philippine Charity Sweepstakes Office, 1979. (Hinango noong 28 Abril 2010).

Kategorya:Sakit