Juvenile Myelomonocytic Leukemia

From Wikihealth
Jump to: navigation, search

Ang Leukemia ay isang uri ng kanser na nakaaapekto sa white blood cells (WBCs) ng katawan. Ang WBCs ay tumutulong upang labanan ang impeksiyon at pangalagaan ang katawan sa anumang sakit. Kapag may leukemia ang isang tao, dumarami ang WBCs na nakaaapeko sa kakayahan ng katawang gumalaw nang maayos.

Isang bihirang uri ng kanser sa bata ang Juvenile Myelomonocytic Leukemia (JMML). Ang mga batang may edad 2 pababa ang nagkakaroon nito, na kung saan maraming myelocytes at monocytes (mga uri ng WBCs) ang nabubuo sa immature blood stem cells na tinatawag na blasts. Ang mga myelocytes, monocytes, at blasts ay pinupuspos ang mga normal cells sa bone marrow at iba pang organo.


Contents

Sanhi

Bagaman di pa lubos na matukoy ang sanhi ng JMML, ang ilang medical conditions tulad ng neurofibromatosistype 1 at Noonan syndrome, ay maaring magdulot ng JMML sa isang bata.


Sintomas

Mabagal ang progreso ng JMML kung kaya't matagal bago lumabas ang anumang sintomas. Minsan pa'y maraming buwan o kaya'y taon bago ito ma-develop.

Tulad ng iba pang uri ng leukemia, ang sintomas ng JMML ay:

 • Panghihina
 • Swollen lymph nodes
 • Paulit-ulit na impeksiyon (tulad ng bronchitis o tonsillitis)
 • Lagnat
 • Mabilis na pagkakaroon ng pasa
 • Pananakit ng buto at kasu-kasuan
 • Pananakit ng sikmura
 • Pamamaga ng spleen o pali at sikmura
 • Pamamayat
 • Rashes o pantal
 • Pamumutla


Diyagnosis

Maaaring pakuhanin ng doktor ng mga sumusunod na tests ang batang hinihinalang may leukemia:

 • Blood tests (complete blood count, liver and kidney function panels, blood chemistry)
 • Bone marrow aspiration
 • Imaging studies (X-ray, CT scan, MRI, ultrasound)
 • Lumbar puncture o spinal tap
 • Flow cytometry tests
 • Chromosomal tests
 • Tissue typing of human leukocyte antigen typing


Paggamot

 • Chemotherapy
 • Stem cell (bone marrow) transplant
 • Alternative treatments: molecular targeted therapies and immunotherapiesSanggunianPagkilala

Wikihealth cit.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiHealth sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.