Kalamnan

From Wikihealth
Jump to: navigation, search

Ang kalamnan o muscle ay mula sa salitang Latin na musculus na ang ibig sabihin ay maliit na mus(mouse). Ito ang responsable sa paggalaw ng mga parte ng katawan maging panloob o panlabas man ito. Ito rin ang nagbibigay-daan upang magawa ng katawan ang mga aktibidad gaya ng paglalakad, pagbuhat ng mabigat.

Mga uri

Glatte Muskelzellen.jpg
Smooth muscle – Kilala rin bilang involuntary muscle, and kalamnang ito ay kadalasang nakikita sa mga organ sa loob ng katawan.

Glanzstreifen.jpg
Cardiac muscle – Natatagpuan ang kalamnang ito sa puso lamang. Ang makapal na kalamnan ng puso ay lumiliit upang makapaghatid ng dugo mula sa puso at lumuluwag naman upang pahintulutang bumalik ang dugo sa puso matapos itong dumaloy sa buong katawan.
Skeletal muscle - longitudinal section.jpg
Skeletal muscle – Ito ay kilala rin sa tawag na voluntary muscle at striated muscle (mga hibla ng kalamnan). Nakadikit ang mga ito sa buto at responsable sa paggalaw ng katawan.Mga sakit ng kalamnan

 • Myalgia - Pananakit ng kalamnan.
 • Strain- Pagkapuwersa ng kalamnan.
 • Myopathy
 • Chronic compartment syndrome – Karaniwang nararanasan ng mga atleta na paulit-ulit ang routine sa ehersisyo.
 • Muscular dystrophy
 • Chronic fatigue syndrome – Hindi katulad ng normal na pagkahapo, ang kondisyong ito ay hindi napapabuti ng tulog o pahinga. Lumalala pa ang pagod na nararamdaman sa bawat pisikal na aktibidad o pag-iisip.
 • Claudication – Kadalasang nakakaramdam ng pananakit ng binti na nagdudulot ng papilay-pilay na paglalakad. Gayunman, maari ring maranasan ang pananakit sa braso, pigi, at paa .
 • Delayed onset muscle soreness (DOMS) – Pananakit ng kalamnan na nararamdaman 24 hanggang 72 oras matapos ang strenous exercise.
 • Dermatomyositis – Pamamaga ng mga kalamnan at balat.
 • Fibromyalgia – Nakakaranas ng pangmatagalan at malawakang sakit ng katawan, at panglalambot ng kasukasuan, kalamnan, tendon, at iba pang soft tissues.
 • Influenza
 • Lupus – Isang autoimmune na sakit kung saan ang immune system ng katawan ay nagiging mas aktibo at inaatake ang mga normal, at malulusog na tisyu.
 • Lyme disease
 • Pulikat – Biglaang paninigas at pananakit ng isa o higit pang kalamnan.
 • Myofascial pain syndrome – Pananakit ng kalamnan na kadalasang sumisentro sa mga trigger points.
 • Polymyalgia rheumatica (PMR) – Isang inflammatory disorder na nagiging sanhi ng pananakit ng katawan at paninigas ng leeg, balikat, itaas ng braso, balakang, at hita.
 • Polymyositis – Talamak na pamamaga ng kalamnan na may kasamang panghihina at nakakaapekto sa mga skeletal muscle.
 • Porphyria
 • Post-polio syndrome (PPS) – Panghihina at pananakit ng kalamnan ng mga nagkaroon na ng poliomyelitis matapos ang 15 hanggang 20 taon.
 • Rhabdomyolysis – Mabilis na pagkasira ng skeletal muscle. Nakababahala ang sakit na ito dahil lubhang masama para sa mga bato ang mga hibla ng nasirang kalamnan na humahalo sa dugo. Kung minsan ito ay isang side effect ng paggamit ng gamot na statin.
 • Rocky Mountain spotted fever – Isang tickborn disease na sanhi ng bakteryang Rickettsia rickettsii.
 • Staph infections – Ito ay ang pinaikling pangalan para sa mga impeksyong dulot ng Staphylococcus, isang uri bacteria.

Sanggunian