Kamay

From Wikihealth
Jump to: navigation, search

Ang kamay ay matatagpuan sa dulong bahagi ng braso. Ito ay binubuo ng wrist joint, palad, hinlalaki at mga daliri. Ang kamay ay mayroong flexibility at mobility upang maisagawa ang iba't-ibang kilos at galaw. Ang pagkakaroon ng tao ng dalawang paa ang nagpapahintulot sa kamay upang magmanipula at maghawak.

Mga bahagi

Ang parte ng kamay ay nahihiwalay sa tatlong bahagi: ang pulso, ang palad at ang mga daliri. Ang 8 buto sa pulso ang nagpapahintulot dito upang magsagawa ng kilos. Ang palad o mid-hand ay binubuo ng metacarpal bones na mayroong muscular attachments at iniuugnay nito ang pulso sa mga daliri. Ang mga butong ito ay madalas na nakakaranas ng mga pinsala tulad ng crush injury at punching injury. Ang mga daliri naman ay ang parte ng kamay na madalas mapinsala. Ang mga daliri ay binubuo ng ligaments o mga tisyu na sumusuporta sa magkadugtong na buto sa buto; tendons o tisyu na nagdudugtong sa muscle sa buto; at tatlong phalanges o buto. Walang matatagpuang muscles sa mga daliri; ito ay gumagalaw mula sa paghatak ng forearm muscules sa tendons.

Ang tatlong buto sa bawat daliri ay pinangalanan ayon sa kanilang relasyon sa palad. Ang unang buto, ang pinakamalapit sa palad ay tinatawag na proximal phalange; ang pangalawang buto ay ang middle phalange at ang pinakamalayo ay ang distal phalange. Ang hinlalaki ay walang middle phalange.

Ang knuckles ay mga joints na nabuo mula sa mga buto ng daliri na madalas na napipinsala dahil sa trauma sa kamay. Ang una at pinakamalaking knuckle ay ang joint sa pagitan ng kamay at daliri o metacarpophalangeal joint (MCP). Ang joint na ito ay madalas napipinsala sa mga closed-fist activities na tinatawag din na boxer's fracture. Ang susunod na knuckle ay ang proximal inter-phalangeal joint (PIP) na matatagpuan malapit sa kuko ng daliri. Ang PIP ay maaaring mapilay o mapinsala sa mga pagkakataong tulad ng ang isang baggy ay tumama ng direkta sa daliri. Ang pinakamalayong joint sa daliri ay ang distal inter-phalangeal joint (DIP). Ang kalimitang pinsala nito ay fracture o torn tendon injury.

Sanggunian

  • Broken Finger Medicinenet.com (Sinilip noon 20 Mayo 2010)
  • Hand Answers.com (Sinilip noon 20 Mayo 2010)