Katawan

From Wikihealth
Jump to: navigation, search

Ang katawan ay binubuo ng ulo, leeg, ang parte mula leeg hanggang balikat at tiyan, dalawang kamay, at dalawang paa.

Ang katawan ay binubuo ng 100 trillion cells, 206 na buto, 600 na muscles at 22 na internal organs.

Sa teorya ng ebolusyon, ang katawan ng tao ay mailalagay sa kategorya ng animal kingdom dahil sa istruktura at gamit nito. Ang katawan ng tao ay nabibilang sa phylum Chordata, subphylum Vertebrata sa pagkakaroon nito ng spinal column. Ang tao ay kabilang din sa uri ng Mammalia dahil sa pagiging "warm blooded" ng katawan at panganganak at pagpapalusog mula sa gatas na nanggagaling sa suso.

Ang mga kemikal na bumubuo sa katawan ay ang oxygen, hydrogen, carbon, at nitrogen. Ang mga elementong ito ang bumubuo sa 95 porsyento ng timbang ng katawan. Ang mga natirang elemento ay ang mga mineral tulad ng calcium at phosphorus na matatagpuan sa buto at nakakadagdag ng 3 porsyento sa timbang ng katawan. Matatagpuan din sa katawan ang mababang antes ng pottasium, sodium, magnesium, iron, zinc, copper, at iba pang trace elements tulad ng vanadium, chromium at selenium.

Ang kemikal sa katawan ay nahihiwalay sa sa dalawang kategorya: ang inorganic at organic compounds. Ang inorganic compounds ay binubuo ng 60 porsyento ng timbang ng katawan na mahalaga sa lahat ng chemical reaction ng katawan. Ang pangalawang kategorya naman ay binubuo ng mga compound na may carbon tulad ng protina, lipids, carbohydrates at nucleic acids.

Ang taong may sapat na gulang ay binubuo ng 100 trillion ng cells na bumubuo ng iba't-ibang uri ng tisyu na may iba't-ibang tungkulin sa proseso ng katawan. May apat na uri ng tisyu ang katawan: ang epithelial tissue na bumabalot at nagtatanggol sa katawan mula sa kapaligiran; muscle tissue na nagpapahintulot sa katawan upang makagalaw dahil sa kakayahan nitong lumiit at lumaki; ang nerve tissue na binubuo ng mga neuron na tagahatid ng mensahe; at ang connective tissue na nagtataglay ng malaking antas ng extracellular matter at nagbibigay ng suporta sa katawan sa anyo ng tendons, ligaments, cartilage, buto, at fat deposits. Ang dugo at lymphs ay mga likido na itinuturing din na tisyu. Sila ang nagsisilbing tagapagdala ng nutrients, dumi, at iba pang specialized defensive cells sa immune system.

Iba't-ibang sistema ng katawan

Sanggunian

  • Human Body Kidskonnect.com (Sinilip noon 20 Mayo 2010)
  • Grolier Encyclopedia of Knowledge. Grolier Encyclopedia (Sinilip noon 20 Mayo 2010)