Lason

From Wikihealth
Jump to: navigation, search
Poison.JPG
Ang lason ay kahit anong bagay na nakakasama sa katawan. Maraming klase ng mga lason. May mga nakakalasong produkto na maaaring nasa loob ng bahay. Ang pag-inom sa gamot na taliwas sa tamang direksyon ay maaari ring makalason sa katawan. Maaari din malantad sa lason sa pamamagitan ng paghinga, paglunok, o pagsipsip ng lason sa pamamagitan ng balat.

Contents

Sanhi

Ang pagkain, pag-inom, pag-langhap, o paghawak sa mga sumusunod ay maaaring maging sanhi ng pagkalason sa katawan:

 • Produktong panlinis ng bahay.
 • Pantanggal sa nail polish at iba pang produktong personal.
 • Paint thinner
 • Pamatay peste na ginagamit sa bahay o bakuran.
 • Mga metal tulad ng tingga.
 • Asoge na maaaring matagpuan sa lumang mga thermometer at baterya.
 • Ang paghalo o pag-inom ng hindi tama ng gamot na ini-reseta at ibang gamot na maaaring mabili over-the-counter.
 • Ilegal na droga.
 • Kontaminadong pagkain.
 • Ilang mga halaman tulad ng poison ivy at poison oak.
 • Kamandag mula sa ilang mga ahas at insekto.

Uri ng pagkalason

 1. Pagkalason sa pagkain.
 2. Pagkalason sa heavy metal.
 3. Pagkalason sa carbon monoxide
 4. Pagkalason dulot ng droga o ilang gamot.
 5. Pagkalason sa alkohol
 6. Peritoneal mesothelioma – Nakakaapekto sa manipis na balat ng tiyan
 7. Malignant mesothelioma – Klase ng mesothelioma na humahantong sa kanser.
 8. Benign mesothelioma – Klase ng mesothelioma na hindi humahantong sa kanser.
 9. Pleural plaques
 10. Diffuse pleural fibrosis
 11. Benign pleural fibrosis

Sintomas

Ang epekto ng pagkalason ay depende sa klase ng substance kung saan nalantad ang pasyente at sa antas ng pagkalantad nito. Ang edad, bigat, at kalusugan ng pasyente ay maaari ring makaapekto sa lubha ng sintomas.

Ang mga sumusunod ay posibleng sintomas ng pagkalason:

Lunas

Ang iba’t ibang uri ng lason ay nangangailangan ng iba’t ibang paraan ng lunas. Ang mga sumusunod ay mga paalala kapag mayroong kaso ng pagkalason:

 1. Manatiling kalamado.
 2. Ilayo ang pasyente sa lason. Kapag ang lason ay sa balat, hugusan ang lugar gamit ang tumatakbong tubig at hubarin ang anumang damit na maaaring may taglay na lason. Kapag ang lason ay sa hangin, dalhin ang pasyente sa lugar na may sariwang hangin.
 3. Tumawag sa pinakamalapit na poison center sa inyong lugar. Maaaring itanong ng poison center ang edad at bigat ng pasyente; kung ang nakakalasong substance ay may lalagyan; oras ng pagkalantad sa lason; at eksaktong lugar kung nasaan ang pasyente.
 4. Manatili sa telepono at sumunod sa direksyon mula sa emergency operator o poison control center.
 5. Tandaan na kapag ang pasyente ay nakalunok ng nakakalasong substance, huwag pilitin magsuka gamit ang syrup ng ipecac. Ang ganitong paraan ay hindi na nirerekomenda.
 6. Kapag walang alam na poison center, makakabuting dalhin ang pasyente sa pinakamalapit na ospital.

Posibleng komplikasyon

Ang mga sumusunod ay posibleng komplikasyon ng pagkalason dulot ng carbon monoxide:

Ang pagkalason ay maaaring magdulot ng pansamantalang epekto ngunit ang mga seryosong kaso ay maaaring magdulot ng pinsala sa ulo, koma, o kamatayan.

Pag-iwas

Ang pinakamabuting paraan upang protektahan ang sarili at pamilya sa pagkalason ay ang pag-iwas sa mga nakakapinsalang substances. Ang mga sumusunod ay mga paalala upang maiwasan ang pagkalason:

 • Itago ang mga delikadong substances sa bahay sa isang saradong kabinet na hindi abot ng mga bata tulad ng gamot, produktong panlinis, at iba pa na maaaring may taglay na delikadong kemikal. Mas makakabuti na lagyan ng kandado ang kabinet.
 • Magsuot ng damit at gamit na pang proteksyon tulad ng gloves bago humawak ng produktong panlinis at iba pang kemikal.
 • Iwasan ang paggamit ng pamuksa sa peste, paint thinner at iba pang kemikal habang nasa loob ng bahay o garahe. Mas piliin gumamit ng mga solusyon na walang kemikal. Kapag gagamit ng kemikal sa loob ng bahay, siguraduhing sapat ang bentilasyon.
 • Huwag paghaluin ang mga kemikal upang maiwasan ang pagkalason. Halimbawa, huwag paghaluin ang bleach at ammonia dahil ang gas na malilikha sa pagsasama ng dalawa ay nakamamatay.
 • Ugaliin na lagyan ng pangalan ang mga gamot sa loob ng kabinet.
 • Itapon ang mga luma at expired na gamot at ibang gamit na produkto sa bahay.
 • Panatiliin ang mga medikasyon at kemikal sa orihinal na lalagyan.
 • Basahin mabuti ang direksyon bago gamitin ang isang produkto.
 • Ipa-serbisyo ng regular ang gas heater at iba pang appliances na ginagamitan ng gas, langis, at kahoy.
 • Huwag paandarin ang sasakyan sa garahe, malibang kung imamaneho palabas o papasok.
 • Maglagay ng carbon monoxide detector upang panatiliing ligtas ang mga nakatira sa bahay kapag nagkaroon ng pagtagas ng carbon monoxide.

Sanggunian

 • Poisoning. Family Doctor. (Hinango noong 2 Agosto 2012.)

Pagkilala

Wikihealth cit.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiHealth sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.