Mga Reaksiyon sa Allergy

From Wikihealth
Jump to: navigation, search

Ang allergy ay isang reaksiyon na nangyayari lamang sa ilang tao kapag ang mga bagay na sensitibo para sa kanila ay ...

 • nasinghot o nalanghap
 • nakain
 • nainiksiyon
 • dumapo sa balat

Kasama sa mga reaksiyon sa allergy (maaaring malubha o hindi) ang mga sumusunod:

 • pangangati, pamamantal
 • pag-uuhog at pangangati o pag-iinit ng mata
 • pangangati ng lalamunan, pangangapos ng hininga, hika (tingnan sa ibaba, kanang hanay)
 • hinihimatay
 • pagtatae (sa mga batang may allergy sa gatas—isang di-karaniwang sanhi ng pagtatae)


Ang allergy ay hindi isang impeksiyon at hindi nakahahawa. Gayunman, kapag may allergy ang mga magulang, malamang na manahin din ito ng mga anak.

Kadalasan, may panahon ang pagsumpong ng allergy sa isang tao—o kapag nahawakan nila ang mga bagay na nakaaapekto sa kanila. Ilang karaniwang sanhi ng allergy ay ang mga sumusunod:

 • pollen ng ilang bulaklak at damo
 • balahibo ng manok alikabok
 • kapok o bulak sa unan
 • hibla ng kumot o damit
 • ilang gamot, lalo na yaong iniiniksiyong penicillin o serum mula sa kabayo
 • balahibo ng pusa at ibang hayop
 • ilang pagkain ng isda, sugpo, hipon, alimango, serbesa, atbp.


Sanggunian

 • David Werner. Kung Walang Doktor sa Inyong Lugar. Philippine Charity Sweepstakes Office, 1979. (Hinango noong 27 Abril 2010).

Kategorya:Kalusugan