Mga sakit na nakakahawa

From Wikihealth
Jump to: navigation, search

Ang mga nakahahawang sakit ay sanhi ng mikrobyo at iba pang organismo (mga buhay na bagay) na nakapipinsala sa katawan. Iba't iba ang paraan ng pagkalat nito. Ang ilang mahahalagang klase ng organismo na nagiging sanhi ng impeksiyon at mga halimbawa ng sakit na idinudulot nito.

Ang mga bakterya, tulad ng maraming organismo na sanhi ng impeksiyon, ay napakaliliit at nakikita lamang ang mga ito sa pamamagitan ng mikroskopyo—isang instrumento na nagpapalaki sa ma-liliit na bagay. Mas maliliit ang virus sa bakterya.

Mga halimbawa ng nakakahawang sakit

Mga organismo nagiging sanhi ng sakit Pangalan ng sakit Paano pumapasok sa katawan o kumakalat Pangunahing Gamot
bakterya (mikrobyo) tuberkulosis
tetano
ilang klase ng pagtatae
pulmonya (ilang klase)
gonorrhea at syphilis
sakit sa tenga
namamagang sugat
sugat na may nana
sa hangin (pag-ubo)
maruming sugat
maruming kamay, tubig, langaw
sa hangin (pag-ubo)
pagtatalik
sipon
kontak sa maruruming bagay
diretsong kontak (paghipo)
antibayotiko
virus (mikrobyong maliit pa sa bakterya) sipon, trangkaso, tigdas, bulutong-tubig, polyo, pagtatae dahil sa virus
rabies
kulugo
mula sa isang maysakit, sa hangin, pag-ubo, langaw, atbp.
kagat ng hayop
hipo
aspirina at ibang pamatay ng kirot (Walang gamot na
ganap na pumapatay ng virus. Hindi makakatulong ang antibayotiko.) Nakatutulong ang bakuna para maiwasan
ang ilang impeksiyon ng virus.
fungus buni
alipunga
pangangati sa singit
hipo o sa damit


sulfur at suka
ointments: undecylenic,
benzoic, salicylic acid, griseofulvin
parasitong nasa loob ng katawan sa bituka: bulati ameba (disenterya)

sa dugo: malarya
mula sa tae patungo sa bibig kawalan ng kalinisan
kagat ng lamok
iba't ibang particular na gamot

chloroquine
parasitong nasa labas ng katawan kuto
pulgas
surot
galis-aso
kontak sa mga taong may
ganitong problema o sa kanilang
damit
pamatay ng kulisap,
lindane

Ang mga antibayotiko (penicillin, tetracycline, atbp.) ay mga gamot na tumutulong sa pagpapagaling ng ilang sakit na sanhi ng bakterya. Walang epekto ang antibayotiko sa mga sakit na sanhi ng virus, tulad ng sipon, trangkaso, beke, bulutong-tubig, atbp. Huwag gagamitin ang mga antibayotiko sa mga impeksiyong sanhi ng virus. Hindi makatutulong ang mga ito at maaari pang makasama.

Sanggunian

  • David Werner. Kung Walang Doktor sa Inyong Lugar. Philippine Charity Sweepstakes Office, 1979. (Hinango noong 13 Abril 2010).

Kategorya:Sakit