Nana

From Wikihealth
Jump to: navigation, search
Pus.jpg
Ang nana o pus ay malapot na likidong by-product ng isang impeksyong dulot ng mikrobyo. Ito ay maputi hangang madilaw na materyal na binubuo ng dead cells. Ang nana ay nabubuo kapag namamatay ang mga selyula na resulta ng paglaban ng katawan sa impeksyon. Ang isa sa pinakakaraniwang klase ng bacteria na dahilan na pagbuo ng nana ay ang Staphylococcus aureus ngunit kahit anong klase ng bacteria ay maaaring magdulot ng purulent infection at nana.

Kapag ang nana ay namuo sa saradong puwang, ito ay nagdudulot ng mga abcess] o pigsa. Kapag ang nana naman ay namuo sa ibabaw ng balat, ito ay nagiging sanhi ng mga bukol na tinatawag na pustules o tighiyawat]. Ang nana ay maaari ring mabuo kapag may impeksyon sa internal organs katulad ng buto, utak,baga o gastrointestinal tract. Dahil ang pagbuo ng nana ay karaniwang palatandaan ng impeksyon, mas mataas ang banta nito sa pasyenteng mayroong kondisyon na nagpapahina sa immune system.

Contents

Sanhi

Ang nana ay sanhi ng pagkasira ng neutrophils na mga selyulang ginagawa ng katawan upang labanan ang isang impeksyon. Ang neutrophils ay sumasakop at pumapatay sa bacteria ngunit maaari din sila masira at maging malaking bahagi ng nana. Lahat ng klase ng bacteria na nagdudulot ng sakit ay maaari magbunga ng impeksyon na mayroong nana.

Sintomas na kasama ng nana

Ang nana na dulot ng impeksyon ay maaaring may kasamang iba pang sintomas depende sa karamdamang kaugnay dito.

 1. Lokal na sintomas na maaaring kasama ng nana:
  • Bukol o mass na nararamdaman sa ilalim ng balat
  • Pagtagas ng likido
  • Pananakit o tenderness
  • Pamumula ng balat o pagkakaroon ng mapulang streaks sa balat
  • Pagiging mainit ng balat
  • Pamamaga
 2. Systemic na sintomas na maaring kasama ng nana:
  • Pananakit ng katawan
  • Ubo na may kasamang malinaw, dilaw, bahagyang kulay na kape, o luntiang kulay na mucus
  • Hirap sa paghinga o mabilis na paghinga
  • Discharge galing sa mata
  • Pagkawala ng malay o lethargy
  • Madaling pagkapagod
  • Lagnat at panlalamig
  • Lagnat na walang sintomas ng trangkaso
  • Madalas na impeksyon
  • Pananakit ng ulo
  • Mataas na lagnat (mas mataas sa 101 degrees Fahrenheit)

Komplikasyon

Sa pangkalahatan, ang nana ay isang sintomas na hindi nagdadala ng matagalang komplikasyon. Gayunpaman, may mga sitwasyon kung saan ang nana na namumuo ay indikasyon ng seryosong impeksyon. Mas mabuting suumangguni sa isang doktor kung ang nana na namuo ay may kasamang iba pang sintomas tulad ng lagnat, matinding pananakit ng katawan, at hirap sa paghinga.

Ilang sa mga seryosong komplikasyon ng impeksyon na may kasamang nana ay ang mga sumusunod:

Sanggunian

 • Pus. BetterMedicine. (Hinango noong 28 Mayo 2011.)
 • Pus. MedicineNet. (Hinango noong 29 Mayo 2011.)