Organ

From Wikihealth
Jump to: navigation, search

Ang organ ay isang istruktura na nagtataglay ng dalawang magkaibang tissue o higit pa na nagtutulungan upang magampanan ang isang tungkulin. Ang balat ang pinakamalaking organ sa katawan ng tao. Ito ay nanggaling sa salitang Griyego na “organum” na ang ibig sabihin ay "instrument o tool".

Sa isang buhay na organismo, ang cells ay umaasa sa ibang cells, ang tissue ay umaasa sa ibang tissue at ang mga organ ay umaasa sa ibang organs upang magawa ang kanilang tungkulin at manatiling buhay ang organismo. Ang bawat cell, tissue, at organ may mayroong bi-level functionality. Ang bi-level functionality ay ang kakayahang magsagawa ng aksyon para sa sariling pagmementena, pagpapalakas at paggawa ng mga aksyon na nakakatulong sa mas malaking yunit tulad ng tissue, organ, organ system o katawan. Ang katawan naman ay nagbibigay ng suporta sa indibidwal na cell, tissue, organ at organ system sa pagbibigay ng karapatang makapasok ang pagkain, oxygen, at silong at ang paglabas ng dumi.

Contents

Organ ng katawan

Ulo at leeg

Likod at gulugod

Thorax

Abdomen

Pelvis

Limbs

Sanggunian

Pagkilala

Wikihealth cit.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiHealth sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.