Paa

From Wikihealth
Jump to: navigation, search

Ang Paa ang isa sa mga pinakagamit na parte ng katawan ng tao na matatagpuan sa dulo ng binti. Ito ay binubuo ng 26 na buto at 33 na joints na nakikipagtulungan sa 19 na muscles at 107 na lamad upang makagawa ng eksaktong kilos o galaw.

Pinagsasama ng paa ang mechanical complexity at structural strength. Ang bukong-bukong o ankle ang nagsisilbing pundasyon, shock absorver at propulsion engine. Kaya ng paa na sumuporta ng mabigat na pressure at nagbibigay ito ng flexibility at resiliency.

Contents

Parte ng paa

Forefoot

Ang forefoot ay binubuo ng limang darili na tinatawag na phalanges at ang kanilang connecting long bones na tinatawag na metatarsals. Bawat daliri o phalanx ay binubuo ng ilang maliliit na buto. Ang hinlalaki sa paa o hallux ay may dalawang phalanx bones na tinatawag na distal at proximal. Ito ay may isang interphalangeal joint. Ang hinlalaki sa paa ang nagdudugtong sa unang metatarsal kung kaya't ito ay tinawag na metatarsophalangeal joint o MTPJ. Matatagpuan naman ang dalawang maliliit na round bones o sesamoids sa ilalim ng unang metatarsal. Ang apat na natirang daliri ay mayroong tatlong buto at dalawang joints. Ang phalanges ay konektado sa metatarsals sa pamamagitan ng limang metatarsal phalangeal joints sa sakong. Ang forefoot ang sumusuporta sa timbang at nagbabalanse ng pressure sa sakong.

Midfoot

Ang midfoot ay mayroong limang hugis iregular na tarsal bones. Binubuo nito ang arko sa paa at nagsisilbing shock absorber. Ang mga buto sa midfoot ay konektado sa forefoot at hindfoot ng muscles at na arch ligament o plantar fascia.

Hindfoot

Ang hindfoot ay binubuo ng tatlong joints na nagkakabit sa midfoot sa sakong o talus. Ang ibabaw ng sakong ay konektado sa tibia at fibula ng binti na bumubuo ng isang bisagra upang makagalaw ang paa. Ang calcaneus o heel bone ang pinakamalaking buto sa paa. Binubuo nito ang subtalar joint kasama ang talus. Ang ibabang bahagi ng heel bone ay sinusuportahan ng isang layer ng taba.

Ang 20 muscles sa paa ang nagbibigay hugis at suporta sa mga buto upang maging posible ang paggalaw. Ang mahahalagang muscles sa paa ay ang anterior tibial na tumutulong sa paa upang makagalaw pataas; ang posterior tibial na sumusuporta sa arko; ang peroneal tibial na nagkokontrol ng galaw sa labas ng sakong; ang extensors na tumutulong sa sakong para sa paghakbang; at ang flexors na tumutulong sa pagpapatatag ng daliri kapag nakaapak sa sahig.

Sanggunian