Metacarpus

From Wikihealth
(Redirected from Palad)
Jump to: navigation, search
Metacarpus.png

Ang metacarpus o ang mga buto sa palad ay binubuo ng limang butong metacarpal. Ito ang mga buto na matatagpuan sa pagitan ng mga buto sa bahagi ng pulso at ng mga buto ng daliri. Mayroong isang buto ang bawat daliri.

Contents

Mga bahagi

Ang mga butong metacarpal ang nagdudugtong ng mga buto ng mga daliri sa mga buto sa pulso. Pare-parehas ang mga bahagi ng mga butong ito. Ang bahaging nagdurugtong sa mga buto sa bandang pulso at tinatawag na base o carpal extremity. Ang shaft o corpus naman ang mahaba at payat na gitnang bahagi ng buto na bahagyang nakausli samantalang ang head o digital extremity ay ang mga hugis bilo-habang bahagi ng mga buto na nagdurugtong sa mga buto ng mga daliri.

Mga problema

May mga problema sa palad na namamana o nariyan na mula pa sa pagkapanganak o nang nasa sinapupunan pa lamang. Kabilang dito ang:

  • Pagiging maiksi o maliit ng pang-apat at panglimang buto sa palad dahil sa pseudohypoparathyroidism o pseudopseudohypoparathyroidism
  • Pagiging maiksi o tabingi ng pang-apat ngunit katamtaman ang haba ng pang-limang buto sa palad dahil sa Turner syndrome.
  • Pagiging maiksi, tabingi, o nakausli ng limang buto sa palad dahil sa Nevoid basal cell carcinoma syndrome.

Bukod sa mga nabanggit, mayroon ring mga pag-iiba ng hugis at hubog ng mga buto ng palad dahil sa mga karamdamang tulad ng arthritis at diabetes.

Bali

Ang pinakakaraniwang problema sa mga buto sa palad ay ang pagkakaroon ng bali. Ang pagsali sa mga larong pampalakasan ang karaniwang dahilan ng pagkakaroon ng bali sa mga buto ng palad. Mas malaki rin ang posibilidad na magkaroon ng bali ang mga buto ng palad kung may osteoporosis, kakulangan sa calcium, o sakit sa buto ang isang tao.

Sintomas

Kapag may bali ang mga buto ng palad, kadalasang nakakaranas ng pananakit, pamumula, at pamamaga ng kamay ang isang tao. Maaari ring magkaroon ng mga pasa at maging hindi magkapantay-pantay ang mga daliri. Maari ring manghina at mahirapang igalaw ang kamay.

Lunas

Kapag may bali ang mga buto ng palad, kadalasang kailangang gumamit ng cast sa loob ng anim na linggo o higit pa. Matapos nito, maaaring makaranas ng paninigas ng kamay. Dahil dito, kinakailangang sumailalim sa hand therapy.

Kung malala ang bali ng mga buto, maaaring kailanganin ng operasyon. Kadalasang ginagawa ang mga operasyon kung nagkaroon ng maraming bali ang mga buto dahil sa aksidente. Bago isagawa ang operasyon, may dalawang bagay na isinasaalang –alang:

  • Haba ng buto - Kung bahagyang umiksi ang daliri dahil sa mga natamong bali o basag ng mga buto, malaki ang posibilidad na kailanganin ang isang operasyon upang maibalik sa tamang sukat, hubog, at hugis ang mga buto ng palad.
  • Pagkabaluktot o Pagkatabingi ng buto - Kung babaluktot, tatabingi, o magkukrus sa bawat isa ang mga daliri dahil sa mga bali sa mga buto sa palad, kinakailangan ng operasyon at maaaring gamitan ng mga tubo at corrective plates ang kamay.

Pangangalaga

Upang pangalagaan ang mga buto ng palad, kailangang iwasan ang anumang aksidente sa pamamagitan ng pagsuot ng tamang kasuotan at iba pang protective gear bago sumali sa mga larong pampalakasan at bago gawin ang anumang bagay na maaaring mauwi sa isang aksidente tulad ng pagmamaneho, paglilinis ng bahay, at paggamit ng makinarya. Hangga’t maari, kailangan ding iwasan ang mga lugar kung saan maaaring maaksidente tulad ng mga kalyeng madudulas at madilim.

Kailangan ding palakasin at patibayin ang mga buto sa pamamagitan ng pagkain ng mga pagkaing mayaman sa calcium at bitamina D. Ugaliin din na mag-ehersisyo nang madalas. Kung ang madalas na gawain ng isang tao ay may kinalaman sa paggamit ng mga daliri at palad tulad ng pagkukumpuni ng mga makinarya o ang paggamit ng kompyuter, kinakailangan ding madalas gawin ang mga ehersisyong pangkamay.

Sanggunian