Paninigarilyo

From Wikihealth
Jump to: navigation, search
Error creating thumbnail: convert: unable to write blob `/tmp/magick-dSr8sZ1N': @ error/blob.c/ImageToFile/1625.
convert: no decode delegate for this image format `' @ error/constitute.c/ReadImage/532.
convert: missing an image filename `/webroot/health.wikipilipinas.org/images/temp/transform_5fa89f922456-1.jpg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3011.

Sa Pilipinas, ang mga kabataan ay nagsisimulang manigarilyo sa edad na pitong (7) taon. Nagiging regular na ang paninigarilyo sa edad na 13 hanggang 15 taong gulang.

Isang tao kada 13 segundo, o isang milyong katao taun-taon, ang namamatay dahil sa paninigarilyo.

Ang paninigarilyo ay ang pangunahing sanhi ng sakit sa puso, baga, kanser, dyabetes, osteoporosis at marami pang iba. Ito din ay madalas na sanhi ng pag-atake ng hika.

Ang paglanghap ng usok ng sigarilyo (secondary smoke) ay nakakaapekto din sa kalusugan.


Contents

Ang Sigarilyo

 • Ang sigarilyo ay naglalaman ng mahigit 4,000 kemikal na pumipinsala sa kalusugan at kapaligiran.
 • Napatunayang 43 sa mga kemikal na ito ay nagiging sanhi ng kanser.
 • Ang nicotine na laman ng sigarilyo ay sanhi ng pagka-addict dito.
 • Ang usok ng sigarilyo ay mayroong carbon monoxide na siya ring ibinubuga ng mga tambutso ng sasakyan.
 • Ang tar sa sigarilyo ay nagpapadilaw ng ngipin at mga daliri.


Epekto ng Paninigarilyo sa Kalusugan

Ang paninigarilyo ay nakakapangit, nakakakulubot ng balat, nakakabaho ng hininga, at nakakabaog.

Ito rin ay pinakamadalas na sanhi ng atake sa puso at stroke; pagtaas ng blood pressure; paglapot ng dugo; kanser sa baga, bibig, lalamunan, matris at pantog; low birth weight at birth defects ng sanggol sa sinapupunan; at katarata at pagkabulag.

Ang lahat ng ito ay makikita rin sa mga palagiang nakakalanghap ng usok ng sigarilyo.


Mga Dapat Gawin!

 • Huwag magsimula.
 • Kung naninigarilyo na, huminto agad.
 • Humingi ng tulong at suporta sa pamilya sa desisyon mong huminto.
 • Huwag pumasok sa kwartong may naninigarilyo.
 • Kung hindi tuluyang maihinto ang paninigarilyo, kumunsulta sa smoking cessation clinics.


Sanggunian

 • Huwag Manigarilyo. Department of Health of the Philippines. (Hinango noong 25 Mayo 2010).