Penicillin

From Wikihealth
Jump to: navigation, search

Ang penicillin ay isa sa pinakaunang natuklasan at pinakamadalas na gamiting antibiotic na nagmumula sa Penicillium mold. Ang antibiotics ay mga natural na elementong inilalabaas ng mga bakterya at pungus sa kanilang kapaligiran bilang proteksiyon laban sa ibang organismong nakakapinsala sa kanila.

Contents

Kasaysayan

Unang napansin ng isang Pranses na istudyante sa medisina na si Ernest Duchesne noong taong 1896 ang penicillin. Muli itong natuklasan ni Alexander Fleming sa ospital ng St. Mary sa London noong 1928. Kanyang natuklasan na ang bakteryang Staphylococcus ay naglalaman ng mala-asul at berdeng molds na tumunaw sa mga bakterya kung saan naroon ang mga molds. Dahil sa kanyang pagkausisa, pinatubo ni Fleming ang mga molds sa isang malinis na culture media at kanyang natuklasan na ang mga molds na iyon ay naglabas ng mga elementong pumapatay ng mga bakteryang nagdadala ng sakit. Tinawag iyon ni Fleming na penicillin at sa taong 1929, inilathala niya ang resulta ng kanyang imbestigasyon na nagpatunay na ang kanyang natuklas ay maaaring nakapagpapagaling ng sakit.

Penicillin V

Ito ay isang uri ng antibiotic na kabilang sa grupo ng mga gamot na penicillin. Ginagamit itong panglunas ng iba't ibang uri ng impeksiyon na sanhi ng mga bakterya tulad ng impeksyon sa tenga. Subalit hindi ito dapat gamitin lalo na kung may reaksiyon ang ibang antibiotic na penicillin tulad ng amoxicillin (Amoxil), ampicillin (Omnipicillin at Principen), carbenicillin (Geocillin), dicloxacilin (Dycil at Dynapen), o oxacillin (Bactocill).

Bago gamitin ang penicillin V, mas mainam na isumbong sa manggagamot ang reaksiyon nito o mga karamdaman tulad ng hika, sakit sa bato, pagdurugo o blood clotting disorder, kasaysayan ng labis na pagtatae na sanhi ng antibiotic, at allergy.

Ang penicillin V ay nakakapagpahina ng mga birth control pills na maaaring magdulot ng pagkabuntis kaya't nakabubuti ang pagreport sa doktor bago uminom ng ganitong uri ng antibiotic. Hindi nakakapagpagaling ng sipon ang penicillin V kaya't hindi ito dapat ibigay sa taong pabalik-balik ang pagkakaroon ng sipon.

Masamang epekto

Kapag ang sumusunod na epekto ay nararamdaman ng taong gumagamit ng penicillin, kailangang ipagbigay alam ito sa doctor sapagkat maaaring ang mga ito ay mga epekto ng paggamit ng penicillin.

  • Pagtatae na may halong labis na tubig o dugo
  • Pagkakaroon ng lagnat at labis na ginaw na may halong pananakit ng katawan at sintomas ng sipon
  • Madaling magkaroon ng pasa
  • Hindi nakakaihi
  • Labis na pangangati ng balat
  • Kumbolsyon
  • Pagsusuka at pananakit ng tiyan
  • Pangangati ng ari ng babae at pagkakaroon ng mga discharges
  • Pananakit ng ulo
  • Pamamaga ng dila at pagkakaroon ng mga puting bilog o thrush sa loob ng baba at lalamunan

Sanggunian