Pharynx

From Wikihealth
Jump to: navigation, search

Ang pharynx ay isang kalamnang hugis tubo na nagsisilbing lagusan papunta sa oral at nasal cavities na nasa ulo papunta sa esophagus at larynx. Ito ay halos limang pulgada ang haba at malimit na tinatawag na lalamunan. Nagsisimula siya sa likuran ng ilong at ang kabilang dulo ay nasa trachea o windpipe.

Contents

Pangkat

Ang bawat bahagi ng pharynx ay may kanya-kanyang gawain sa pagtunaw ng pagkain at sa paghinga. Dahil dito, ito ay nahahati sa tatlong pangkat:

Nasopharynx

Ang nasopharynx ay nasa likod ng nasal cavity, sa likod ng ilong at ito ang itaas na bahagi ng lalamunan. Ito ay “nakikipagusap” sa oropharynx sa pamamagitan ng pharyngeal isthmus na nakatabi sa soft palate, palatopharyngeal arches, at likod ng pharynx. Ang isthmus ay naisasara kapag lumulunok. Sa lateral wall ng nasopharynx matatagpuan ang mga puwang papunta sa bukana ng auditory tube. At dahil dito, maaaring kumalat ang anumang impeksiyon sa nasopharynx sa tenga.

Oropharynx

Ang oropharynx ay nagmumula sa loob ng soft palate hanggang sa ibabaw ng epiglottis. Ito ay nasa kalagitnaan ng lalamunan. Kunektado ito sa oral cavity sa pamamagitan ng isthmus, palatoglossal arches at ng dila. Ang tonsil ay bahagi rin nito.

Laryngopharynx

Ang laryngopharynx ay umaabot sa ibabaw ng epiglottis hanggang cricoid cartilage at dumudugtong sa esophagus. Mayroon itong tinatawag na piriform recess kung saan pupwedeng maipit ang mga kinakain na nagiging sanhi ng pagka-bulon.

Mga sakit ng lalamunan o pharynx

  • Kanser sa lalamunan o pharyngeal cancer - Ito ang pagkakakumpol-kumpol ng mga tumor na lumalaki at tumutubo sa mismong lalamunan, sa larynx o tonsil. Ang kanser sa lalamunan ay nakakaapekto rin sa epiglottis. Madalas itong magdulot ng mga sintomas na tulad ng ubo, pag-iba ng boses o pamamalat, kahirapan sa sa paglunok, sakit sa tainga, bukol na hindi gumagaling, pamamamaga at pagbawas ng timbang.
  • Namamagang lalamunan o sore throat (pharyngitis) - Ang sore throat ay nakakairita at masakit. Ito ay maaaring hatid ng mga sakit mula sa virus na tulad ng sipon, impeksyon ng larynx, mononucleosis, mumps o trangkaso. Maaari rin ito manggaling sa bacteria na mula sa streptococcus o pamamaga ng tonsil o adenoid, epiglottis o uvula. Pupuwede rin itong manggaling sa STD na tulad ng gonorrhea o chlamydia o aksidente sa lalamunan.

Malimit na ang dahilan ng sakit sa lalamunan ay dahil sa paninigarilyo at pagkairita nito dahil sa mga environmental factors, labis na pagsigaw. Ito ay gumagaling kahit walang medikasyon. Ang gamot sa pamamaga ng lalamunan ay nakadepende sa pinagmulan nito.

Sanggunian

  • Throat cancer.] Mayo Clinic. (Hinango noong 14 Nobyember 2011)
  • Pharynx. Encyclopedia Brittanica. (Hinango noong 14 Nobyembre 2011)
  • Pharynx. Merriam-Webster. (Hinango noong 14 Nobyembre 2011)
  • Pharyx and Larynx. Emory. (Hinango noong 14 Nobyembre 2011)
  • Chapter 53: The pharynx and larynx. Basic Human Anatomy.] Basic Human Anatomy – O’Rahilly, Muller, Carpenter & Swenson (Hinango noong 14 Nobyembre 2011)
  • Sore throat.] MedicineNet.com. (Hinango noong 14 Nobyembre 2011)]