Pulmonary function test

From Wikihealth
Jump to: navigation, search
Error creating thumbnail: convert: unable to write blob `/tmp/magick-iwLwg4r3': @ error/blob.c/ImageToFile/1625.
convert: no decode delegate for this image format `' @ error/constitute.c/ReadImage/532.
convert: missing an image filename `/webroot/health.wikipilipinas.org/images/temp/transform_322c907b7655-1.jpg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3011.
Ang pulmonary function test (PFT) ay grupo ng mga eksamen na sumusukat kung gaano kahusay ang baga sa pagtanggap at paglabas ng hangin. Sinusukat din nito kung gaano kagaling ang baga magdala ng gases tulad ng oxygen mula sa paligid hangang sa sirkulasyon ng katawan. Ang pulmonary function test ay kilala rin sa pangalang spirometry, spirogram at lung function tests.


Contents

Dahilan kung bakit ginagawa ang eksamen

Ang pulmonary function test ay ginagawa dahil sa sumusunod na dahilan:

 • Suriin ang ilang uri ng sakit ng baga tulad ng hika, bronchitis, at emphysema.
 • Hanapin ang dahilan ng kakapusan sa hininga.
 • Sukatin kung ang pagiging lantad sa kemikal dahil sa trabaho ay nakaaapekto sa tungkulin ng baga.
 • Siyasatin ang tungkulin ng baga bago magsagawa ng operasyon.


Ang pulmonary function test ay maaari ring ipagawa dahil sa sumusunod:

 • Pag-aralan ang epekto ng medikasyon.
 • Sukatin ang pag-usad ng paggamot sa sakit.


Paraan ng pagganap

Ang pulmonary function test ang sumusukat sa daloy ng hangin. Maaaring masuri ang malawak na hanay ng mga sakit sa baga sa pamamagitan ng pagtantiya kung gaano kadami at gaano kabilis ang hangin na inihinga palabas ng pasyente. Sa spirometry, habang nakaupo, maaaring huminga ang pasyente sa isang mouthpiece na konektado sa isang instrumento na tinatawag na spirometer. Tinatala ng spirometer ang dami at antas ng hangin na hinihinga paloob at palabas ng katawan sa pagitan ng itinakdang oras.


Para sa ilang mga eksamen ng pagsusukat, ang pasyente ay maaaring huminga ng normal at tahimik. Ang ibang mga eksamen ay nangangailangan ng dahasang paghinga na paloob at palabas pagkatapos ng malalim na paghinga. May mga pagkakataon na ang pasyente ay hihilinging ihinga paloob ang isang substance o medikasyon upang malaman kung magbabago ang resulta.


Ang volume o bulto na sukat ng baga ay maaaring gawin sa dalawang paraan:

 • Ang pinakatapat na paraan ay ang pag-upo sa isang selyado at klarong kahon na mukhang booth ng telepono (body plethysmograph) habang humihinga paloob at palaabas sa isang mouthpiece. Ang pagbabago sa pressure sa loob ng kahon ang magsasaad ng volume sa baga.
 • Ang volume sa baga ay maaaring masukat kapag huminga ang pasyente ng nitrogen o helium gas gamit ang tubo sa loob ng itinakdang oras. Ang konsentrasyon ng gas sa loob ng chamber na nakadikit sa tubo ay sinusukat upang matantiya ang volume ng baga.


Upang masukat ang diffusion capacity, ang pasyente ay humihinga ng hindi mapinsalang gas, karaniwan sa isang paghinga lamang. Ang konsentrasyon ng gas sa hangin na hinihinga palabas ng pasyente ay sinusukat. Ang pagkakaiba ng dami ng gas na hinihinga paloob at palabas ang sumusukat kung gaano ka-epektibo na naglalakbay ang gas mula sa baga hanggang sa dugo. Ang eksamen na ito ang tumutulong sa doktor upang matantiya kung gaano kagaling ang baga na magdala ng oxygen mula sa hanging hanging sa bloodstream.


Mga dapat tandaan ng pasyente

Ang pasyente ay pinapayuhan na huwag kumain bago isagawa ang pulmonary function test. Pinapayuhan din ang pasyente na huwag manigarilyo mula apat hanggang anim na oras bago ang eksamen. Ang pasyente ay bibigyan ng karagdagang direksyon kung kailangan ihinto ang paggamit ng bronchodilators o inhaler na medikasyon. Maaaring kailanganin na ihinga paloob ng pasyente ang medikasyon bago o pagkataos ng eksamen.

Dahil ang eksamen ay nangangailangan ng marahas at mabilis na paghinga, ang pasyente ay maaaring pansamantalang kapusin sa paghinga o makaranas ng lightheadedness. Ang pasyente ay maaaring huminga sa masikip na mouthpiece o gumamit ng nose clips.


Normal na resulta

Ang normal na resulta ay base sa edad, taas, lahi, at kasarian at inihahayag bilang porsiyento. Ang halaga ay karaniwang itinuturing na abnormal kung ito ay mas mababa sa 80% ng tantiyang halaga. Gayunman, ang normal na halaga ay maaaring magkaroon ng kaunting pagkakaiba sa iba’t ibang laboratoryo.

Ang iba’t ibang pagsusukat ay maaaring makita sa report pagkatapos ng pulmonary function test tulad ng sumusunod:


 • Expiratory reserve volume (ERV)
 • Forced vital capacity (FVC)
 • Forced expiratory volume (FEV)
 • Forced expiratory flow 25% hangang 75%
 • Functional residual capacity (FRC)
 • Maximum voluntary ventilation (MVV)
 • Residual volume (RV)
 • Peak expiratory flow (PEF)
 • Slow vital capacity (SVC)
 • Total lung capacity (TLC)


Abnormal na resulta

Ang abnormal na resulta ay karaniwang nangangahulugan na ang pasyente ay mayroong sakit sa dibdib o baga.

Ang ilang sakit sa baga tulad ng emphysema, hika, chronic bronchitis, at impeksyon ay maaaring magpanatili ng sobrang hangin sa baga na matagal bago matanggal.

Ang ibang sakit ng baga ay maaaring magdulot ng pilat sa baga at magpaunti na hangin na maaaring tanggapin nito. Maaari ring mahirapan ang baga sa paglipat ng oxygen sa dugo. Ang mga halimbawa na ganitong sakit ay ang sumusunod:


Panganib

Ang panganib ng pulmonary function test ay maliit lamang. May maliit na panganib na ang ilang pasyente na mayroong sakit sa baga ay magkaroon ng collapsed lung. Ang eksamen ay hindi inirirekomenda sa mga pasyenteng kamakailan lamang ay nakaranas ng atake sa puso o mayroong sakit sa puso.


Sanggunian

Pagkilala

Wikihealth cit.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiHealth sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.