Puso

From Wikihealth
Jump to: navigation, search

Ang Puso ay ang organ na nagdadala ng dugo at oxygen sa buong katawan. Ito ay may sukat na 10.5 onsa na kasing laki ng kamao at hugis cone.

Ang puso ay matatagpuan sa cavity ng dibdib sa likod ng breastbone. Ito ay pinapagitnaan ng baga at mataas sa diaphragm. Ang puso ay binabalutan ng fluid na puno ng sac na tinatawag na pericardium. Ang dugo ay binobomba papalayo sa puso sa pamamagitang ng arteries at bumabalik sa puso sa pamamagitan ng veins. Ang pangunahing artery ng katawan ay ang aorta at ang pangunahing vein naman ay ang mga vena cavae.

Contents

Chambers ng puso

Ang puso ay nahahati sa mga silid o chambers. Ang taas na bahagi ng puso ay tinatawag na atrium│atria at ang babang bahagi ay tinatawag na ventricles. Tinatanggap ng atria ang dugong bumabalik sa puso mula sa katawan at ang ventricles ang nagbobomba ng dugo mula sa puso papunta sa katawan. Ang valves ang nagpapahintulot sa dugo na umagos sa iisang direksyon sa pagitan ng chabers ng puso.

Ang puso ay binubuo ng cardiac muscle na nagpapahintulot dito na mag-contract at sumabay sa pagtibok ng puso. Ang tatlong parte ng heart wall ay: ang epicardium o panlabas na proteksyon ng puso; ang myocardium o ang muscular middle layer ng puso; at ang endocardium o ang pinakaloob na layer ng puso na nakadugtong na inner lining ng blood vessels.

Valves ng puso

Pinahihintulutan ng valves ng puso na dumaloy ang dugo sa isang direksyon. Ito ay: ang aortic valve na humihinto ng pagbalik ng dugo kapag ito ay inilabas mula sa kaliwang ventricle papunta sa aorta; ang mitral valve na humihinto sa pagbalik ng dugo kapag ito ay inilabas mula sa kaliwang atrium papunta sa kaliwang ventricle; ang pulmonary valve na pumipigil sa pagbalik ng dugo kapag ito ay inilabas mula sa kanang ventricle papunta sa pulmonary artery; at ang tricuspid valve na pumipigil sa pagbalik ng dugo kapag inilabas ito mula sa kanang atrium pabalik sa kanang ventricle.

Cardiac conduction

Ang cardiac conduction ay ang bilis ng puso na magsagawa ng electrical impulses. Ang cardiac muscle cells ay boluntaryong nako-contract at pinamamahalaan ng sinoatrial node na isang nodal tissue. Ang iba pang salik na naghihimok sa heart rate ay ang endocrine hormones, temperature ng katawan at pag-eehersisyo. Ang atrioventricular bundle ay mga fiber na nagdadala ng cardiac impulses. Ang atrioventricular node ang nagpapaliban at nagpapasa ng cardiac impluses. Sinasanga nito ang purkinje fibers.

Cardiac cycle

Ang cardiac cycle ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa pagtibok ng puso. Ang dalawang yugto ng cardiac cycle ay ang diastole at systole. Sa yugto ng diastole, ang atria at ventricles ay naka-relax at ang dugo at dadaloy sa atria at ventricles. Sa yugto ng systole, ang ventricles ay naka-contract na syang dahilan ng paghatid ng dugo sa katawan.

Sakit sa puso

Ang mga karaniwang uri ng sakit sa puso ay ang mga sumusunod:

Sanggunian