Puwit

From Wikihealth
Jump to: navigation, search
Female buttocks-2.jpg

Ang puwit o pigi ay binubuo ng kumpol na gluteal muscles o glutes (ang gluteus maximus at ang gluteus medius) na pumaibabaw sa isang patong ng taba. Ang itaas na bahagi puwit ay nagtatapos sa iliac crest habang ang mas mababang aspeto nama’y nakabalangkas sa horizontal gluteal crease. Mahalaga ang puwit sapagkat ito ang nagdadala ng buong bigat ng katawan habang nakaupo.

Ang puwit ay kilala rin sa tawag na buttocks, ass, clunes, at breech.

Mga karamdaman ng puwit

Ang sakit sa lugar ng puwit ay maaaring sanhi ng balangkas nito o maaaring kaugnay ng pananakit ng ibang bahagi ng katawan tulad sa mababang likod. Ang sakit ay sumasaklaw mula sa malumanay patungo sa malubhang karamdaman at ito ay maaaring makaapekto sa kalidad ng pamumuhay at kakayahan upang magsagawa ng gawain sa pang-araw-araw na pamumuhay ng isang tao.

 • Piriformis syndrome – Ito ay maaaring sanhi ng sakit sa lugar ng puwit. Ang coccydynia ay isang kondisyong neuromuscular na nararanasan kapag ang piriformis muscle ay siniksik ang sciatic nerve (ang pinaka-malaking ugat ng katawan). Ang piriformis ay isang kalamnan na hugis peras na nakakonekta sa pundasyon ng gulugod sa thigh bone at tumutulong sa pagbaling ng hita palabas.
 • Sacroiliitis – Ito ay pamamaga ng sacroiliac joints at nauugnay sa himpilan ng gulugod ng balakang. Ang pananakit ng puwit at ng baba ng likuran ay karaniwang sintomas ng sacroiliitis. Ang pananakit ay maaaring magsanga pababa sa likod ng isa o sa parehong binti ngunit ito ay madalas na mas masakit kapag matagal ang pagkakatayo o kapag umaakyat ng hagdan. Ang kondisyon ay maaaring lumala depende sa bigat na dinadala ng isang binti kumpara sa kabila. Ito din ay kaugnay sa spondyloarthropathy, isang koleksyon ng mga karamdaman ng gulugod. Maari rin itong sanhi ng traumatic injury, osteoarthritis, pagbubuntis, o impeksiyon sa sacroiliac joint.
 • Coccydynia – Ito ang tawag sa pananakit ng coccyx o kuyakot (tailbone). Maaaring ito ay dulot ng trauma mula sa aksidenteng pagkabagsak , panganganak, abnormal tailbone mobility, impeksiyon, tumor, at bali. Kasama sa mga sintomas nito ang pananakit ng tailbone kapag umuupo o tumatayo, sa pagdumi, o sa pakikipagtalik. Maraming tao ang nakakaramdam ng ginhawa kapag nakatayo o tuwing naglalakad. Makabubuting umupo sa isang pasadyang unan na may butas sa gitna upang maiwasan ang pressure sa kuyakot.

Ehersisyo para sa puwit

 • Squat
 • Lunge
 • Step-up – Aakyat at bababa sa isang step.
 • Hip extension
 • One-legged deadlift
 • Pag-akyat ng bundok
 • Pabibisikleta
 • Pagtakbo

Sanggunian