Sistemang limpatiko

From Wikihealth
Jump to: navigation, search

Ang sistemang limpatiko at ang cardiovascular system ay mga istrukturang nalalapit sapagkat pinagdudugtong ito ng capillary system. Ang sistemang ito ng katawan ay mahalaga sapagkat tumatayo itong defense mechanism. Sinasala nito ang mga organismong nakakapagdulot ng mga sakit, nakakatulong sa pagpoprodyus ng puting dugo, at bumubuo ng mga antibodies. Mahalaga din ito sa distribusyon ng sustansya sa katawan habang sinasala nito ang mga protina at likido upang maiwasan ang pamamaga ng tisyu.

Contents

Katangian

Ang sistemang limpatiko ay binubuo ng mga organs, ducts, at nodes. Dinadala nito ang likidong parang gatas na tinatawag na lymph. Ang fluid na ito ay tumutulong sa distribusyon ng mga immune cells sa buong katawan. Ito ay naglalaman din ng mga immune cells na tinatawag na lymphocytes na nagbibigay proteksyon sa katawan laban sa mga bakterya at bayrus na maaaring makakapagdulot ng mga sakit.

Gamit

Ang pangunahing trabaho ng sistemang limpatiko ay ang pagkukolekta at pagsasauli ng mga interstitial fluid kabilang ang plasma protein upang maikalat ito sa buong katawan kasama ng dugo. Tumutulong din ito sa pagpoprotekta ng katawan laban sa mga sakit sa pamamagitan ng mga nabubuong lymphocytes. Sinisipsip din nito ang mga lipids mula sa mga bituka at dinadala ang mga ito sa dugo.

Bahagi

Ang mga organ na kabilang sa sistemang limpatiko ay kinabibilangan ng bone marrow, lymph nodes, spleen, at thymus.

Bone marrow

Ang mga selula sa bone marrow ay nagpoprodyus ng mga lymphocytes na tinatawag na B-cells o B-lymphocytes. Ang mga ito ay nahihinog sa bone marrow samantalang ang isang uri ng lymphocyte na tinatawag na T-cells ay nahihinog sa thymus.

Lymph nodes

Ang lymph nodes ay parang mga munggo ang laki o maaaring may sukat na ilang milimetro hanggang isa o dalawang sentimetro sa normal state nito. Maaari itong lumaki sanhi ng tumor o impeksyon. Ang mga puting dugo o white blood cells ay kadalasang matatagpuan sa mga lymph nodes at kung ang mga ito ay lumaki, ito ay dahil sa pagkakaroon ng sobrang dami ng mga selula at pagkakabiyak ng mga selulang T at B.

Spleen

Ang spleen ay makikita sa lahat ng hayop. Sa mga tao, ito ay makikita sa kaliwang bahagi ng abdomen. Tinatanggal nito ang mga tumatandang pulang dugo habang nagsisilbing storage ng bagong dugo lalo na kapag nagkakaroon ng hemorrhagic shock.

Thymus

Pinoprodyus ng thymus ang T-lymphocytes na mahalaga sa adaptive immune system at sa produksyon at sikresyon ng thymosin. Ang pinakaimportanteng gawain ng thymus ay ang induction ng central tolerance.

Sanggunian