Tisyu

From Wikihealth
Jump to: navigation, search

Ang Tisyu ay grupo ng selyula na nagtataglay ng sari-sariling tungkulin.

Contents

Uri ng Tisyu

Connective tissue

Ang connective tissue ay binubuo ng mga selyula na bumubuo sa fibers na sumusuporta sa iba pang tisyu. Ang mga selyula sa tisyung ito ay nakakalat sa extracellular matrix. Ang pinakakaraniwang connective tisyu ay ang loose connective tissue. Hinahawakan nito ang mga organ sa kanilang lugar at nagdidikit ng epithelial tissue sa karagdagang tisyu na nasa ilalim.

Pangunahing uri ng connective tisyu

 • Collagenous fibers - Ang tisyung ito ay binubuo ng collagen at nagtataglay ng bungkol ng fibril na mula sa likaw-likaw na collagen molecules.
 • Elastic fibers - Ang fiber na ito ay nauunat at gawa mula sa elastin.
 • Reticular fibers - Ang reticular fibers ang naguugnay sa connective tissues sa ibang tisyu.
 • Fibrous connective tissue - Matatagpuan ang fibrous connective tissue sa tendons at ligaments. Binubuo ito ng malalaking kantidad ng siksik na collagenous fibers.
 • Adipose - Ang tisyung ito ang nag-iimbak ng taba o fats.
 • Cartilage - Ang cartilage ay isang uri ng fibrous connective tissue na binubuo, ng siksik na collagenous fibers sa isang mala-gomang substansyang tinatawag na chondrin. Ang kalansay ng pating at embryo ng tao ay binubuo ng cartilage. Ito rin ang nagbibigay ng flexible support sa ilong, trachea at tainga.
 • Buto - Ang buto ay isang uri ng mineralized connective tissue na nagtataglay ng collagen at calcium phosphate, isang kristal na mineral. Ang calcium phosphate ang nagbibigay sa buto ng katatagan.
 • Dugo - Ang dugo ay tinuturing na isang uri ng connective tissue dahil sa taglay nitong extracellular matrix. Ang matrix ay ang plasma at erythrocytes, leukocytes at platelets na nakalutang sa plasma.


Muscle tissue

Ang muscle tissue ay nagtataglay ng microfilaments na binubuo ng actin at myosin na mga uri ng contractile proteins.

Pangunahing uri ng muscle tissue

 • Cardiac muscle - Pinangalanan itong cardiac muscle dahil matatagpuan ito sa puso. Ang mga selyula ay pinaguugnay ng intercalated discs na nagpapahintulot sa sinkronisasyon ng tibok ng puso. Ang cardiac muscle ay nakasangang striated muscle.
 • Skeletal muscle - Ang skeletal muscle ay nakakabit sa buto sa pamamagitan ng tendons. Ito ay kadalasang inuugnay sa boluntaryong paggalaw ng katawan. Ang skeletal muscle ay isang striated muscle ngunit ang mga selyula nito ay hindi nakasanga.
 • Visceral (smooth) muscle - Ang muscle na ito ay matatagpuan sa iba't-ibang bahagi ng katawan tulad ng arteries, pantog, at digestive tract. Tinatawag din itong smooth muscle dahil wala itong cross striations. Nagko-contract ito ng mas mabagal kaysa skeletal muscle ngunit ang contraction nito ay maaaring patagalin.


Lymphoid tissue

Ito ay uri ng tissue na bahagi ng immune system ng katawan na nagdedepensa mula sa bakterya.


Nervous tissue

Ang tisyung ito ang responsible sa pagdama ng stimuli at pagpasa ng hudyat papunta at mula sa isang tao.


Sanggunian