White blood cell

From Wikihealth
Jump to: navigation, search

Ang White blood cells (WBC) ay kilala sa maraming pangalan tulad ng leukocyte, white cell at white corpucle. Ang WBC ay hindi nagtataglay ng hemoglobin kung kaya't ito ay walang kulay. Nagtataglay ito ng nucleus at cytoplasm na pinaghihiwalay ng manipis na puting patong kapag ang dugo ay pinapaikot sa centrifuge.

Mas malaki ang sukat ng WBC kaysa red blood cells kahit na mas marami ito. Madali nitong naiiba ang hugis na nagpapahintulot dito na lumusot sa pader ng blood vessles papunta sa inter-cellular spaces. Sa tuwing namamatay ang WBC, pinalilibutan ito ng iba pang white blood cells at napapalitan ng panibago.

Ang WBC ay tumutulong sa sa paglaban sa impeksyon at naglilinis sa pamamagitan ng pagkain at pagsira ng dayuhang partikulo tulad ng bakterya. Ang ibang WBC naman ay lumilikha ng antibodies o sumisira ng patay na cells.

Uri ng WBC

  • Lymphocytes - Ito ay nililikha sa lymphoid tissue na matatagpuan sa spleen, lymph nodes at thymus gland. Maraming klase ang lymphocytes. Tumutulong ang lymphocytes sa pagkilala ng dayuhang substansya mula sa bakterya o virus sa katawan. Ito rin ay lumilikha ng antibodies at cells na tumutukoy sa germs. Tumatagal ng ilang araw hanggang linggo para makilala at maatake ng lymphocytes ang germs.
  • Neutrophils - Ang neutrophils ay nililikha sa bone marrow at umiikot sa daluyan ng dugo. Ito ang uri ng WBC na ginagamit ng katawan bilang depensa ng katawan mula sa impeksyon na galing sa bakterya. Binubuo nito ang 55 porsyento 70 porsyento ng bilang ng white blood count sa daluyan ng dugo. Mayroon itong nakahiwalay na nuclei na hugis letrang-C. Karaniwan itong matatagpuan sa lugar na may sugat o impeksyon. Lumalabas ito, sa blood vessels papunta sa tisyung may impeksyon para atakihin ang bakterya. Ang nana sa pigsa ay binubuo ng neutrophils. Ang pagkakaroon ng malalang bacterial infection ay nagreresulta sa pagtaas ng neutrophils at mataas na bilang ng white blood cell count. Kapag mababa ang WBC, maaaring hindi sapat ang neutrophils para bigyan ng depensa ang katawan laban sa bacterial infections.

Ang normal na WBC count ay tumatayang nasa 4,000 hanggang 11,000 cells kasa microliter. Ang pagkakaroon mababang bilang ng WBC ay isang kondisyon na tinatawag na leukopenia samantalang ang mataas na bilang ng WBC ay tinatawag na leukocytosis. Ang normal na bilang ng neutrophil ay 1,500 hanggang 8,000 cells per microliter. Kapag mababa sa 500 ang neutrophil, mas mataas ang panganib na ang bacterial infection ay tumaas. Ang mababang bilang ng neutrophil ay tinatawag na neutropenia.

  • Eosinophils - Binubuo ng eosinophils ang 2 hanggang 5 porsyento ng bilang ng dugo at karaniwan nitong inaatake ang mga parasitiko at antigen complexes. Ang eosinophils din ang responsible sa allergic response sa dugo.
  • Basophils - Binubuo ng basophils ang 1 porsyento ng bilang ng WBC. Naglalabas ito ng anti-coagulant at antibodies na namamagitan sa hypersensitivity reactions sa dugo. Kilala ito sa pagkakaroon ng phagocytory features kahit na sila ay mas nauugnay sa immune reaction laban sa external germs at sakit.
  • Monocytes - Binubuo nito ang 5 hanggang 8 porsyento ng bilang ng WBC. Ang monocytes ang pinakamalaki sa 5 uri ng WBC. Ito ang nagsisilbing tissue macrophages at nagtatanggal ng dayuhang partikulo at pumipigil sa pagpasok ng germs. Kilala ito sa pagkakaroon ng phagocytic functions.

Sanggunian