WikiHealth

From Wikihealth
Jump to: navigation, search
Your Portal to Health and Wellness
26,282 articles and counting...


Tampok na Artikulo

edit


Ang National Family Planning Month ay ipinagdiriwang tuwing buwan ng Agosto sa Pilipinas. Naghahanda ang Department of Health (DOH) sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga munisipalidad at mga lokal na kagawarang pangkalusugan para sa iba’t-ibang aktibidad at programa na may kinalaman sa family planning. Higit pa sa ideya ng pag-kontrol sa tumataas na populasyon, ang programa na pagpaplano ng pamilya ay nagmamalasakit at umaasa na gawing matalinong bata ang bawa’t bata sa pamamagitan ng tamang pag-aalaga sa kalusugan, nutrisyon at sikolohiyal na aspeto. Kasama rin dito ang paninigurado na ang bawat ina ay nakahanda, pisikal at emosyonal, sa pagbubuntis at panganganak sa malusog na mga sanggol.




Basahin ang buong artikulo...


Balitang Pangkalusugan

edit

Ilang siyentipiko, binalaan ang WHO na huwag uriin ang e-cigarettes bilang tobacco products

53 pangunahing siyentipiko ang nagbigay babala sa World Health Organization (WHO) na huwag uriin ang e-cigarettes bilang tobacco products sapagkat maaaring di maisakatuparan ang layong mabawasan ang sakit at kamatayang dulot ng paninigarilyo.

Ang nasabing UN Agency na kasalukuyang tinataya ang posisyon sa nabanggit na bagay ay naunang nagsabi na pabor silang magkaroon ng parehas na restriction sa lahat ng nicotine-containing products. may karugtong...



Payong Pangkalusugan

edit

"Mag-boyfriend pa lang kami ni Dan eh mahilig na siyang uminom. Kahit ngayong mag-asawa na kami. Natatakot akong magkasakit siya at maagang malayo sa amin ng magiging pamilya namin. Ano kayang pwede kong sabihin sa kanya para tumigil na siya sa kaniyang bisyo? -Mimi



Ang alcoholism o pagka-gumon sa alak ay dulot ng araw-araw na pag-inom ng alak sa loob ng ilang buwan o taon. Ang mga sintomas nito ay ang pagnanais na makainom, hindi maawat ang sarili sa pag-inom sa oras na masimulan na ito na nagreresulta sa mas marami pang maiinom na alak, at dependence na kinapalolooban ng mga sintomas na maaaring lumabas sa oras na tumigil siya sa pag-inom.

Maaaring magsimulang lumabas ang mga sintomas ng alcohol withdrawal syndrome anim o bente kwatro oras makalipas ang huling pag-inom ng alak. Ang mga sintomas nito ay ang pagkahilo, pagpapawis, panginginig, at problema o hirap sa pagtulog. Maaari rin itong humantong sa pagkakaroon ng diliryo, guniguni, at at karupukan.

Nagdudulot din ng iba pang problema sa kalusugan ang alcoholism. Isa na rito ang “chronic alcohol brain syndrome” na may sintomas na kinabibilangan ng kakaibang pag-uugali, kahirapan sa pag-memorya, pabagu-bagong isip, at kahirapan sa pagpapanatili ng balanse. Maaari rin itong maging dahilan ng pagkakaroon ng mataas na presyon at pagbabara ng mga ugat o atherosclerosis, ang dalawang pangunahing dahilan sa pagkakaroon ng sakit sa puso at stroke.

may karugtong...

Wikihealth Portals

Tampok na Video

edit





Panoorin at pakinggan ang payo ng mga eksperto tungkol sa mabuting idudulot sa kalusugan ng pagkain ng saging.

Mga Bago sa Kalusugan

edit

Ayon sa bagong pagsusuri, ang kakahayan sa pagsasalita ng higit pa sa isang wika ay makatutulong sa pagkakaroon ng mas matalas na pag-iisip sa pagtanda, kahit pa natutunan mo lang ang ikalawang wika nang ika'y matanda na.

Ang mga nakatatandang bilingguwal ay nagkaroon ng mas mataas na iskor sa mga isinagawang cognitive tests kumpara sa mga taong monolingual.

Sa pagsusuring isinagawa nina Thomas H. Bak ng University of Edinburgh Center for Cognitive Aging and Cognitive Epidemiology at ng kaniyang grupo, gumamit sila ng existing data ng 853 Scottish participants na binigyan ng intelligence test noong 1947 nang sila'y 11 taong gulang, at pinakuha mula ng pagsusulit noong 2008 at 2010 habang sila'y nasa edad setenta na.

may karugtong...

Ito ang Totoo

edit


Sino nga naman ang hindi mapipigilan ang sariling ngumuya ng snack o meryenda? Lalo pa kung ika'y nababagot, walang magawa o kaya nama'y nangangarag sa pagmamadaling matapos ang ginagawa. Bukod sa paghinga ng malalim, ang ila'y pinipiling dumampot ng sitsirya o makakain upang maibsan o mabawasan ang stress. Ang pagkain ng snacks ay maaaring makasama sa kalusugan, ngunit sa moderasyon at tamang pagkain, maaari itong makatulong sa pagbawas ng stress.

read more...


Kategorya: Ito ang Totoo