Antibody

From Wikihealth
Jump to: navigation, search
Antibody.jpg
Ang Antibody o Immunoglobulin (Ig) ay isang protina na likha ng katawan para labanan ang mga antigen. Ginagamit ng sistemang imyuno ang mga antibody bilang pangkilala at panlaban sa mga antigen na maaaring makapagdala ng impeksyon at sakit. Ang mga antibody ay nililikha ng plasma cell, isang uri ng white blood cell.

Ang mga antigen ay maaaring maging mikrobyo, virus o fungus. Ang mga antigen ay maaari rin maging allergen, na sanhi ng mga reaksyon sa alerhiya. Ang mga karaniwang allergen ay ang alikabok, buhok ng hayop, pollen at ilang uri ng pagkain. Ang pagsasalin ng dugo na may antigen na hindi bagay sa dugo ng katawan ay maghihikayat din sa mga selyulang maglikha ng antibody.


Contents

Uri

Ang limang klase ng antibody ay ang mga sumusunod: IgG, IgA, IgM, IgD, at IgE. Ig.Ang bawat isang uri ng antibody ay may sariling tungkulin tulad ng:

  • IgG. Ito ang pinakakaraniwan ngunit pinakamahalagang antibody. Sila ay umiikot sa sirkulasyon ng dugo at ibang pang likido sa katawan para lumaban sa bakterya at virus. Ang IgG rin ang pinakamaliit sa lahat ng antibody. Dahil sa kanyang liit, ito ay nakakapasok sa mga cell membrane. Isang halimbawa nito ay ang pagpasa ng Ig mula sa buntis na ina patungo sa kanyang dinadalang sanggol. Ang IgG ay dumadaan sa inunan at nagiging pansamantalang depensa sa sakit ng kanyang sanggol.
  • IgM. Ang mga IgM antibody ay matatagpuan sa dugo. Ito rin ang pinakamalaki sa lahat ng antibody. Tulad ng IgG, ito rin ay lumalaban sa mga antigen ngunit hindi nakakapasok sa mga cell membrane dahil sa kanyang laki.
  • IgD. Ang mga IgD antibody ay matatagpuan din sa dugo, lalo na sa mga B cell -- mga selyulang naglilikha at nagpapapakawala ng mga antibody. Tumutulong ang mga IgD sa B cells para makilala ang iba't ibang antigen.
  • IgE. Ang mga IgE antibody ay nananagot sa mga reaksyon sa alerhiya. Ang mga IgE ay dumidikit sa mga mast cell. Ito ay mga selula na may dalang malakas na kemikal tulad ng histamine.


Antibody at ang sistemang imyuno

Sa unang pagpasok ng antigen sa katawan, maaaring magkaroon ng ilang sintomas ng sakit ang pasyente habang ang sistemang imyuno ay naglilikha ng mga antibody bilang panlaban dito. Kapag ang antigen na ito ay muling papasok sa katawan, maaalala ng sistemang imyuno ang kalabang ito. Sa mabilis na panahon, muli itong maglilikha ng mga antibody na panlaban sa antigen. Dahil sa mabilis na pagtugon ng sistemang imyuno, maiiwasan ng katawan ang mga sintomas ng sakit o impeksyon. Ligtas na ang katawan sa sakit na maaaring dala ng antigen na ito.

Ang bakuna ay isang simple at tiyak na proseso kung saan ang tao ay magiging ligtas sa sakit. Ang bakuna ay nagbibigay proteskyon laban sa maraming mapanganib na sakit tulad ng DPT, tigdas, tetano, polyo, bulutong tubig at iba pa. Sa bakuna, pinapasok ang antigen sa pamamagitan ng iniksyon. Dito nagsisimula ang paglikha ng katawan ng mga antibody panlaban sa mga antigen. Ang katawan ay maaaring ligtas sa sakit na dala ng antigen na ito.


Komplikasyon

Maaaring magkaroon ng Autoimmune disease ang katawan kapag hindi nakikilala ng sistemang imyuno kung alin ang mga dapat labanan at kung alin ang natural na bahagi ng katawan. Dahil dito, lumilikha ang katawan ng mga autoantibody, mga antibody na lumalaban sa sariling tisyu at kalamnan ng katawan. Ito ay nakakasira sa mga tisyu sa katawan at, kung hindi maagapan, maaaring magkaroon ang pasyente ng impeksyon at sakit na pabalik-balik o matagal bago gumaling.


Sanggunian

Pagkilala

Wikihealth cit.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiHealth sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.