Anus

From Wikihealth
Jump to: navigation, search
Anus.JPG
Ang anus ay ang butas sa puwit kung saan lumalabas ang feces o dumi bilang panghuling bahagi ng colon at terminus ng sistemang gastrointestinal.

Tungkulin

Ang anus ang huling bahagi ng digestive tract. Ito ay isang mahabang kanal na may sukat na dalawang pulgada at binubuo ng kalamnan ng pelvis at ng dalawang anal sphincters (panloob at panlabas).

Ang anal sphincter ay mayroong singsing ng laman na nagiging masikip upang mailagay ang dumi ng tao at lumuluwag naman kapag panahon na upang ilabas ang dumi. Ang isang tao ay natututong kontrolin ang pagsikip at pagluwag ng anal sphincter pagdating ng edad na dalawa o tatlo. Nagiging mas magaling ang bata sa pagkontrol ng anal sphincter pagdating ng edad na apat o lima.

Sakit na may kinalaman sa anus

  • Anal itching o pangagati ng puwit – Ito ay iritasyon sa balat sa labasan ng rectum o anus. Ang taong mayroong anal itching ay may matinding pagnanais na magkamot ng puwit. Ang pangangati ay maaaring reaksyon sa dumi ngunit ito ay maaaring ring hudyat ng pamamaga ng bahagi ng anus. Ang pangagati at ang pamamaga ay maaaring lumalala dahil sa direktang trauma ng pagkakamot at ito ay maaaring magdulot ng matinding paghapdi.
  • Almuranas – Namamaga ang mga ugat palibot ng anus o ibabang bahagi ng rectum. Maaaring nasa loob ng anus o sa ilalim ng balat sa palibot ng anus ang almuranas at karaniwan itong resulta ng mapwersang paglabas ng dumi. Ang pagbubuntis, pagtanda, at palagiang pagkakaroon ng tibi at pagtatae ay ilan sa ibang mga posibleng dahilan ng almuranas.
  • Anal abscess - Ito ang pagkakaroon ng abscess o nana sa lugar ng anus. Madalas sa mga abscess ay malapit sa bukana ng anus ngunit maaari din ito mangyari sa malalim at mataas na parte ng anal canal, malapit sa mababang parte ng colon o alinmang organo sa pelvis.
  • Anal fissures – Ito ay ang pagkakaroon ng sugat o punit sa anus na maaaring umabot pataas sa anal canal. Nagdudulot ito ng sakit habang dumudumi at madalas na sanhi ng pagdurugo ng rectum sa sanggol.
  • Anal fistula – Isa itong abnormal na koneksyon ng mga natira sa lumang anal abscess sa ibabaw ng balat. Karamihan ng anal fistula ay namumuo sa halos kalahati ng lahat ng kaso ng anal abscesses.
  • Anal stricture – Pinasisikip ng peklat ang bukana ng anus na nagiging hadlang sa maayos na pagdumi. Ang anal stricture ay maaaring dulot ng gamutang gumagamit ng radiation tulad ng para sa kanser na malapit sa lugar ng anus, sexually transmitted disease, direktang trauma sa anus, o bagaman bihira, operasyon sa pagtangal ng almuranas.
  • Pagdurugo ng rectum o hematochezia – Dumadaloy ang dugo palabas sa anus na maaring nakahalo sa dumi o maaari namang hindi. Maaari rin namang may nakahalong nabuong dugo sa dumi.
  • Anal atresia o imperforate anus – Isa itong abnormalidad sa rectum at karaniwang natutuklasan mula 24 hanggang 48 na oras pagkatapos na maipanganak ang isang sanggol.
  • Kanser sa anus – Nangyayari ito kapag namuo sa kalamnan ng anus ang mga tumor.

Sanggunian