Cholecystitis

From Wikihealth
Jump to: navigation, search

Ang cholecystitis ay pamamaga ng gallbladder o apdo. Natatagpuan ang gallbladder sa kanang bahagi ng tiyan sa likod ng atay. Ito ay maliit at korteng peras. Ang gallbladder ay may digestive fluid na tinatawag na bile (tinatawag ding apdo. Ang bile ang napupunta sa maliit na bituka upang tunawin ang mga taba na mula sa pagkain.

Ang karaniwang dahilan ng pagkakaroon ng cholecystitis ay mga gallstones na bumabara sa cystic duct. Kapag mayroong gallstones, nagkakaroon ng pag-ipon ang bile na nagiging sanhi ng pamamaga ng gallbladder. Ang iba pang sanhi ng cholecystitis ay impeksiyon, injury, o tumor.

Maaaring magka-komplikasyon katulad ng tissue damage, impeksiyon, at pagkasira ng gallbladder kung hindi agarang madidiskubre cholecystitis.

Contents

Sintomas

Ang mga sintomas ng cholecystitis ay nararamdaman kaagad at kabilang dito ang mga sumusunod:

Sanhi

Ang pagkakaroon ng cholecystitis ay epekto ng gallstones. Ang gallbladder ay may bile na nagiging likido at bumubuo ng mga gallstones. Ang gallstones ay mula sa kolesterol (o taba) na nabuo at tumigas. Isa pang sanhi ng gallstones ay bile pigments o calcium deposits.

Ang bilang at laki ng mga gallstones ay paiba-iba. Isa sa tatlong babae at isa sa anim na lalaki ang posibleng magkaroon ng gallstones. Karaniwan din ito nararanasan ng mga nakatatanda.

Hindi karaniwang nakakaramdam ng sintomas ang mga taong may gallstones. Ganunpaman, may mga pagkakataong ang mga gallstones ay nagdudulot ng problema kapag ang mga sintomas ay nararamdaman at isa na dito ang cholecystitis. Sa bilang na 20 taong may kasong cholecystitis, 19 dito ay dulot ng pagkakaroon ng gallstones. Samantala, ang natitirang isa sa 20 tao na may cholecystitis ay hindi malinaw kung ano ang sanhi.

Komplikasyon

Kapag ang gallstones ay naipit sa cystic duct (ito ay maliit ng tubo kung saan ang bile ay lumalabas mula sa gallbladder papunta sa bile duct) ito ay nagdudulot ng problema. Dahil nakabara ang gallstone sa cystic duct, namumuo ang bile sa gallbladder na dahilan upang ito ay mamaga.

Kapag mayroong pamamaga ang gallbladder at ito ay hindi nabigyan ng agarang paggamot, nagkakaroon ito ng mga komplikasyon at ilan dito ay ang mga sumusunod:

 • Impeksiyon na maaaring maging gangrene.
 • Pagkalason ng dugo o sepsis.
 • Pagputok ng gallbladder.
 • Pagkakaroon ng fistula sa pagitan ng gallbladder at gut na magiging sanhi ng pamamaga.

Pagsusuri

 • Ultrasound upang makita sa tiyan kung may gallstones sa gallbladder at kung ito ay namamaga na.
 • Pagsuri sa dugo upang makita kung may impeksiyon.
 • Gallbladder scan kung saan ang doctor ay may ituturok na tina sa braso at may makinang kukuha ng X-ray habang ang tina ay dumadaloy sa ugat patungo sa atay, bile duct, gallbladder, at tiyan.

Lunas

 • Pag-admit sa ospital kung saan ang pasyenteng may cholecystitis ay hindi bibigyan ng pagkain o inumin. Ang ibibigay ay mga fluid at painkiller mula sa suwero. Ang gallstone na nakabara sa cystic duct ay may posibilidad na bumabalik sa gallbladder at ang pamamaga ay mababawasan.
 • Kapag mayroong impeksiyon, ang pasyenteng may cholecystitis ay binibigyan ng antibiotics sa pamamagitan ng swero.
 • Ang operasyon upang alisin ang gallbladder ay ginagawa matapos ang ilang araw ng pananatili sa ospital ng pasyenteng may cholecystitis.

Alternatibong paggagamot

 • Flushing - Pag-alis ng mga gallstones sa pamamagitan ng pag-inom ng ilang baso ng apple juice sa loob ng ilang araw, pag-inom ng maligamgam ng tubig na may Epsom salt, at pag-inom ng kalahating baso ng olive oil.
 • Pag-inom sa mga gamot na tutunaw sa cholesterol stones.

Pamamaraan ng pag-alis ng gallbladder

 • Keyhole surgery o laparoscopic cholecystectomy - Isang paraan ng pag-oopera gamit ang maliit ng telescope na ipinapasok sa tiyan sa pamamagitan ng maliit na butas. Ito ay nakatutulong sa siruhano na makita ang gallbladder upang ito ay matanggal. Maiiwasan ang malaking peklat mula sa paraang ito.
 • Open cholecystectomy - Ang tradisyonal na operasyon kung saan isang malaking hiwa sa tiyan ang ginagawa upang makuha ang gallbladder. Karaniwang kasama sa operasiyong ito ang tinatawag na complete bile duct examination kung saan ang cystic duct ay titignan ng mga doktor upang makasiguro na walang gallstone na naiwang nakabara.

Kapag ang pamamaga ay nawala, maari din namang hindi alisin ang gallbladder. Maaring bumalik ang mga sintomas na naramdaman ay babalik din at ang mga sintomas ay kailangang gamutin ulit.

Pagkatapos ng operasyon

Ang bile ay patuloy pa ring dadaloy mula sa atay patungo sa gut kahit wala na ang gallbladder. Sa dahilang wala na ang gallbladder, wala nang paglagyan ng bile kaya ito ay tuluy-tuloy na dadaloy kapag kumakain. Ang pagkain ng mga karaniwang kinakain bago ang operasiyon ay maaari pa ring gawin ngunit makakaramdam na ng kaunting sakit sa tiyan kagaya ng bloating o pagkaramdam ng kabag pagkatapos kumain. Mapapansin ito pagkatapos kumain ng matatabang pagkain kagaya ng taba ng karne o iyong mga pinirito sa maraming mantika.

Ang madalas na pagdudumi o mild diarrhea ay nangyayari rin lalo na pagkatapos kumain ng mamantikang pagkain.

Pag-iwas sa cholecystitis

Ang pagkakaroon ng gallstones na nagdudulot ng cholecystitis ay maaaring iwasan sa pamamagitan ng hindi pagkain ng matatabang pagkain. Kapag nakaramdam ng mga sintomas ng sakit ng ito, maaaring komunsulta agad sa doktor upang masuri kaagad ang kalagayan.

Iwasan ang mag-self-medicate upang hindi lumala ang kondisyong nararamdaman.

Sanggunian