Gilagid

From Wikihealth
Jump to: navigation, search
Error creating thumbnail: convert: unable to write blob `/tmp/magick-ZZ8IVBEw': @ error/blob.c/ImageToFile/1625.
convert: no decode delegate for this image format `' @ error/constitute.c/ReadImage/532.
convert: missing an image filename `/webroot/health.wikipilipinas.org/images/temp/transform_1fe160ce9e23-1.jpg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3011.

Ang gilagid o bagang ay malambot na laman o tisyu na nasa loob ng bibig at bumabalot sa butong albeolar. Pumapalibot ito sa mga ngipin nang mahigpit. Hindi tulad ng mga malalambot na tisyung bumabalot sa [[labi] ] at mga pisngi, nakahimlay ito nang mahigpit sa buto upang maiwasan ang pagkiskis ng pagkain na dumadaan sa pagitan nito at ng ngipin. May kulay rosas at mala-koral ang ang sinasabing malusog na gilagid. Maaari ring mag-iba ang kulay ng gilagid ayon sa namamana. Samantala, nauugnay naman sa pamamaga o o edema at mataas na pagkakataon ng pagdurugo ang pagkakaroon ng mapulang gilagid.

Mga sakit ng gilagid

  1. Gingival recession - Nangyayari ang gingival recession kapag ang dulo ng gilagid, tinatawag na gingival

margin, ay lumayo sa dulo ng ngipin. Isa sa pinakamadalas na dahilan ng gingival recession ay kakaiba o abnormal na posisyon ng mga ngipin, lalo na kung may sungki. Maaaring umusli ang ngipin dahil sa kakulangan ng puwang dulot ng maling posisyon sa pagtulak ng mga permanenteng ngipin palabas sa bagang. Isa pang sanhi ay ang kakulangan ng tisyu sa bagang. Minsan dulot din ito ng sobra at madiing pamamaraan ng pagsisipilyo, pinsala sa gilagid at periodontal na karamdaman.

  1. Gingivitis - Ito ay isang klase ng karamdamang periodontal at kadalasang naglalawaran ng pangkalahatang diperensiya sa gilagid mula sa pagdami ng mikrobyo sa ngipin. Nagkakaroon ng gingivitis kapag namuo ang plake

sa ngipin at, dahil dito, ang gilagid ay namumula at mas madaling dumugo kapag nagsisipilyo. Ilan sa mga sintomas nito ay mapulang-mapula o lilang bagang, singaw, pamamagaga, at makintab na bagang. Kapag hindi agad nagamot ang gingivitis, maaari itong maging periodontitis. Kahit na may gingivitis ang isang tao, mainam pa rin ang maayos na pagkakaposiyon ng ngipin sa bagang.

  1. Periodontal Disease - Ang periodontal disease ay impeksiyon ng mga tisyu na sumusuporta sa mga ngipin.

Ang mga ngipin ay suportado ng gilagid at naka-angkla sa bokilya nito sa pamamagitan ng periodontal ligament. Ang bagang ay hindi nakadikit sa ngipin nang matatag tulad ng malimit na akala. Mayroong puwang na korteng titik V na tinatawag na sulcus at ito ay nasa pagitan ng mga ngipin at gilagid. Ang periodontal disease ay nakaaapekto sa puwang na ito. Sa kahuli-hulihan, lahat ng tisyu na sumusuporta sa ngipin ay nasisira at nakakaapekto rin sa butong albeolar at kalamnan na nagdidikit ng ngipin sa buto at gilagid.

  1. Pregnancy gingivitis - Isa itong klase ng gingivitis na nakukuha ng 50-75% ng lahat ng babaeng nabubuntis.

Ang mga sintomas nito ay tulad din ng regular na gingivitis ngunit ito ay yumayabong dahil sa pagbabago sa lebel ng mga hormon sa katawan, lalo na ng estrogen at progesterone, sa pagbubuntis. Ang pagbabago na ito ay maaaring magtaas ng pagkakataon sa mga mikrobyo na sanhi ng gingivitis.

Sanggunian