Hydrochlorothiazide

From Wikihealth
Jump to: navigation, search

Ang hydrochlorothiazide ay isang uri ng diuretic na isa sa mga pangunahing gamot para sa altapresyon at manas. Sa lahat ng diuretic na ginagmit, tanging ang hydrochlorothiazide ang pinakaligtas dahil sa malawak na therapeutic index nito. Ang tanging panganib lang na kaakibat sa paggamit nito ay ang pagkawala ng balanse ng dami ng electrolyte sa katawan at ang paglala ng diperensya sa atay at bato ng pasyente.

Contents

Likas na katangian

Bukod sa mga dinaglat na pagtukoy sa hydrochlorothiazide, kilala din ito sa iba pang mga ngalan tulad ng dihydrochlorothiazide, dihydrochlorurite at hydrochlorthiazide. Mayroon itong IUPAC name na 6-chloro-1,1-dioxo-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide at chemical formula na C7H8ClN3O4S2. Mayroon itong half life na 5.6 hanggang 14.8 na oras subalit hindi ito dumadaan sa metabolismo. Mabilis itong nilalabas ng mga bato bagaman nakakatawid ito sa placenta at lumalabas din sa gatas ng ina.

Ang hydrochlorothiazide ay isang uri ng diuretic na pumipigil sa kakayahan ng mga bato na ibalik ang tubig muli sa katawan. Sa pamamagitan ng mekanismong ito, nagagawa nitong pababain ang dami ng dugo, bawasan ang dami ng dugong bumabalik sa puso at makaapekto sa cardiac output. Dagdag pa sa bentahe ng gamot na ito ang kakayahan nitong paluwagin ang dadaanan ng dugo sa pamamagitan ng direktang pagpapagana sa mga daluyan ng potassium at calcium sa mga ugat. Kung ang spironolactone ay hindi nagpapalabas ng electrolyte na potassium sa katawan, sa hydrochlorothiazide naman ay ang electrolyte na calcium. Dahil sa katangiang ito, mainam din itong gamitin para sa osteoporosis. Subalit dahil din sa katangiang ito nawawala ang potassium at magnesiu, sa katawan. Marahil ang pasyente ay kinakailangan magdagdag ng potassium at magnesium sa kanilang diyeta.

Mga pinaggagamitan at dosis

 • Edema. Maaring uminom ng 25 hanggang 100 milligrams ng hydrochlorothiazide sa loob ng isang araw.
 • Para makaiwas sa magkakaroon ng calculus sa bato, osteoporosis at altapresyon. May paunang dosis ng 25 milligrams ng hydrochlorothiazide na unti-unting pataasin sa 50 milligrams sa loob ng 24 oras.
 • Diabetes insipidus. Nagsisimula ang dosis sa 50 milligrams ng hydrochlorothiazide kada araw na maaring tumaas hanggang 100 milligrams ng hydrochlorothiazide.

Mga inaasahang di-kanaisnais na epekto

May iilang mga pasyente na gumagamit ng hydrochlorothiazide ang makakaranas ng mga epekto. Ang mga ito ay bunga ng pakikibagay ng katawan sa gamot. Sa kalaunan ay nawawala din ito. Ilan sa mga ito ang:

 • Pagtatae
 • Pananakit ng tiyan
 • Tibi
 • Panlalabo ng paningin
 • Sakit ng ulo
 • Kawalan ng gana kumain
 • Pagkauhaw
 • Paglalagas ng buhok

May mga side effect naman na hindi dapat isawalang-bahala. Kailangan itigil muna ang pag-inom ng hydrochlorothiazide at magpatingin sa pinakamalapit na pagamutan.

 • Pananakit ng mata
 • Panunuyo sa bibig
 • Pagkahilo o pagsusuka
 • Panghihina
 • Pagkamaantukin o tila mawawalan ng malay
 • Mabilis o paliban-liban na pagtibok ng puso
 • Pananakit ng kalamnan
 • Pamamanhid
 • Namumula, nagpapaltos, o nagbabalat na pantal sa balat

Dahil mas lalong nagiging maselan ang balat sa ultraviolet light habang umiinom ng hydrochlorothiazide, mainam na umiwas muna sa araw.

Mga dapat iwasan

Hangga't maari, may mga pagkain at inumin na kailangang iwasan habang naggagamot ng hydrochlorothiazide. Umiwas sa mga inuming nakakalasing o may alkohol. Makakasama ang licorice at labis na pagkonsumo ng asin o anumang pagkain na may sodium. Kailangan damihan ang pagkonsumo ng saging o katas ng kahel para tumaas ang antas ng potassium sa dugo. Maghintay lumipas ang 2 oras bago uminom ng mga food supplement na naglalaman ng calcium, aluminum, magnesium o iron. Ibayong ingat ang kailangan ng mga pasyenteng may mga kundisyon na maaring lumala kapag uminom ng hydrochlorothiazide. Ilan sa mga ito ang:

Kailangan makaiwas ang pasyente na makaranas ng panunuyo ng katawan o labis na mainitan. Mainam na pakinggang mabuti kung gaano kadaming likido ang dapat mainom sa loob ng isang araw habang naggagamot ng hydrochlorothiazide.

Maaring makaapekto ang ibang mga gamot sa bisa ng hydrochlorothiazide sa katawan. Ilan sa mga ito ay

Pagtutustos

Dito sa Pilipinas, kakaunti lamang ang naglalaman ng purong hydrochlorothiazide. Ilan sa mga brand name ng mga ito ang Cotrazid®, Diuzid®, Hytaz®, at Urilzid®. Mabibili ang mga tableta sa 12.5 milligrams (na nagkakahalaga ng Php 3.25 hanggang Php 5.25 kada tableta), 25 milligrams (na naglalaro mula Php 4.25 hanggang Php 6.25 por piraso), at 50 milligrams na nakapako sa Php 7.00 sa bawat tableta.

Madalas mabibili ang hydrochlorothiazide kasama ang mga angiotensin II receptor antagonist tulad ng losartan, irbesartan, telmisartan, eprosartan, valsartan , candesartan at olmesartan pati na mga ACE inhibitor tulad ng imidapril, lisinopril, cilazapril, moexipril, enalapril at quinapril. May iilan na may sangkap na beta-blocker tulad ng bisoprolol at ilang renin inhibitor tulad ng aliskiren. Lahat ng ito ay mabibili na may reseta mula sa doktor.

Mga pangunahing isyu

Ang mga diuretikong tulad ng hydrochlorothiazide ay isa sa mga tradisyunal na gamot na inirereseta sa mga pasyenteng may alta presyon. Binabawasan kasi nito ang tubig at electrolyte na sodium sa katawan. Sa pamamagitan kasi nito, bumababa ang presyon ng dugo, ang insidente ng stroke, congestive heart failure at tuluyang pagkasira ng bato. Subalit sa isang pag-aaral na nilathala ng New England Journal of Medicine, bumaba sa mga pasyenteng umiinom ng hydrochlorothiazide ang kakayahan nitong isailalim sa metabolismo ang glucose, kolesterol at taba sa dugo. Binanggit naman ng mga mananaliksik na hindi nila inalam kung tumaas ang insidente ng diabetes o atake sa puso sa mga ito. Dahil dito, dumarami na ang mga doktor na nagre-reseta ng makabagong gamot na mas mahal kaya lang ay di pa alam ang pangmatagalang epekto nito sa katawan. Isa rin ang hydrochlorothiazide sa mga pinagbabawal na gamot sa mga atleta ng cycling. Nagagawa kasi ng gamot na ito na itago ang mga gamot na ginamit sa doping kung saan mas pinalalakas ang atleta bago ang laban na nagbibigay ng hindi patas na kalamangan sa kanyang kakumpetensya.

Dito sa Pilipinas, nauuso na ang kumbinasyon ng hydrochlorothiazide at iba pang mga sangkap. Noong 2008, inulat ng GMA News ang pag-apruba ng Food and Drug Administration ng Estados Unidos sa aliskiren at hydrochlorothiazide. Isa rin sa mga gawa ng Novartis ang inilunsad sa Pilipinas noong 2011 kung saan ang amlodipine, valsartan at hydrochlorothiazide ay pinagsama sa iisang tableta. Ayon sa pamunuan ng kumpanya, ang tatlong gamot na ito ay may malaking maitutulong sa pagbaba at pagpapanatili ng tamang blood pressure sa mga pasyenteng altapresyon.

Sanggunian