Ilong

From Wikihealth
Jump to: navigation, search

Ang ilong ang nagsisilbing pangunahing organ ng pang-amoy. Ang salitang ilong o nose ay nanggaling sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay "nasus". Ang salitang nostril naman ay dating binabaybay bilang "nosthirl" na ang ibig sabihin ay "a hole pierced in the nose." Sa mga tao, ang nasal cavities ay triangular openings na dumadaan mula sa external nares pabalik sa dorsal part ng pharynx. Ang lateral walls nito ay binubuo ng parte ng ethmoid at sphenoid bones at projections ng tatlong turbinate bones o conchae sa magkabilang panig. Ito ay ang inferior, middle at superior turbinates.

Ang sahig ng ilong ay binubuo ng palate o ang "bubong" ng bibig. Ang nasal cavities at paranasal sinuses ay nalilinyahan ng respiratory epithelium. Binubuo ang paranasal cavities ng frontal, ethmoid, sphenoid at maxillary bones na nakikipagugnayan sa nasal passages. Ang external nose ay binubuo ng dalawang nasal bone na bumubuo ng bony bridge at dalawang pares ng lower nasal cartilages. Ito ang nagsasabi ng hugis at laki ng ilong ng tao.

Hinihiwalay ng septum ang ilong sa dalawang daluyan. Ang butas ng ilong ay tinatawag na nostrils ang nakalabas naman na hingahan ay tinatawag na turbinates na tumutulong sa paglawak sa loob ng ilong.

Ginagamit din ang ilong sa paghinga tulad ng karamihan ng tetrapods sa pamamagitan ng pagbuo ng pambungad na dulo ng daluyan ng hangin kung saan ito ay pumapasok, napapainitan at nagiging mamasamasa.

Tumutulong din ang ilong sa panlasa. Ang pangkaraniwang tao ay naglalabas ng 2 kwart ng mucus kada araw na tumutulong sa pagpapanatiling malinis at mamasamasa ng respiratory tract. Ang maliliit na buhok o cilia ay tumutulong sa pagsasala ng dumi. Samantala, ang mucus blanket naman ay mapupunta sa dulo ng lalamunan kung saan ito ay hindi sinasadyang malunok. Ang buong proseso ay kinokontrol ng ilang sistema ng katawan.

Sanggunian