Kalusugan at Mga Sakit ng Matatanda

From Wikihealth
Jump to: navigation, search

Contents

Mga Problema sa Mata:

Paglagpas sa edad 40, marami ang hindi makakita nang malapitan. Nagiging pangmalayuan ang kanilang mata. Malaking tulong sa problemang ganito ang pagsusuot ng salamin.

Kailangang mag-ingat ang sinumang lagpas na sa edad 40 sa sintomas ng glukoma. Maaari itong maging sanhi ng pagkabulag kapag hindi nagamot. Kailangang magpagamot ang sinumang may palatandaan ng glukoma.

Karaniwan ding problema sa pagtanda ang katarata, at mga "gumagalaw na butil-butil sa harap ng mata".


Panlalata, Pananamlay, at Kinaugaliang Pagkain:

Siyempre, mas mahina ang mga tumatanda kaysa noong kabataan nila, pero mas manghihina pa sila kung hindi sila kakaing mabuti. Kahit madalas na hindi makakain nang husto ang mga tumatanda, kailangan nila ang mga pagkaing pampalakas at pampatibay ng katawan araw-araw.


Pamamanas ng mga Paa:

Maaaring bunga ito ng iba't ibang sakit, pero sa kaso ng mga tumatanda, mas madalas na sanhi ito ng mahinang takbo ng dugo o problema sa puso. Anuman ang sanhi, pinakamabuting gamot ang pagtataas ng mga paa. Nakatutulong din ang paglalakad—pero huwag tatayo o uupo nang nakababa ang mga paa nang matagalan. Laging itaas ang mga paa hangga't maaari.


Pabalik-balik na mga Singaw sa Binti o Paa:

Maaaring bunga ito ng mahinang takbo ng dugo at madalas, dahil sa varicose veins. Kung minsan, nagiging sanhi din nito ang diabetes.

Ang mga singaw na bunga ng mahinang takbo ng dugo ay matagal gumaling.

Alagaan sa linis ang singaw. Hugasan sa mainit na tubig at sabon, at palitan ang benda nang madalas. Kung may mga sintomas ng impeksiyon, gamutin ayon sa tagubilin.


Paghihirap Umihi:

Ang mga tumatanda na nahihirapang umihi o may ihing papatak-patak ay maaaring may namamagang prostate gland.


Pabalik-balik na Ubo:

Ang mga tumatanda na nag-uubo ay dapat tumigil magsigarilyo at dapat magpatingin sa doktor. Kung may sintomas sila ng tuberkulosis noong bata pa, o dumura ng dugo, maaaring may tuberkulosis sila.

Kung ang isang matanda ay parang tumatahol kung umuubo o nag-hihirap huminga (hika) o kung pati mga paa niya ay namamaga, maaaring may sakit siya sa puso.


Rayuma (Rheumatoid Arthritis) (Kirot ng kasukasuan):

Maraming tumatanda ang may arthritis. Para mapahupa ang arthritis:

  • Ipahinga ang kasukasuan na sumasakit.
  • Dampian ng mainit na tuwalya.
  • Uminom ng gamot sa kirot; pinakamabisa ang aspirina. Para sa malubhang arthritis, uminom ng 2 hanggang 3 tabletas ng aspirina nang hanggang 6 na beses isang arawat may kasamang bikarbonatong soda, gatas, o maraming tubig. (Kung parang umuugong ang tenga, bawasan ang iniinom na gamot.)
  • Mahalagang mag-ehersiyo upang mapanatili ang pagkilos hangga't maaari ng mga masasakit na kasukasuan.


Sanggunian

  • David Werner. Kung Walang Doktor sa Inyong Lugar. Philippine Charity Sweepstakes Office, 1979. (Hinango noong 11 Mayo 2010).