Laryngopharyngeal reflux

From Wikihealth
Jump to: navigation, search

Ang laryngopharyngeal reflux ay isang kundisyong kung saan ang mga asido mula sa tiyan o stomach acid ay napupunta sa bandang lalamunan (pharynx) o sa voice box (larynx) o kaya sa bandang likod ng nasal airway. Nagkakaroon ng pamamaga sa mga parte na hindi protektado mula sa gastric acid. Kilala rin ito sa tawag na silent reflux.

Ang pagkakaroon ng laryngophrayngeal reflux ay nangyayari kadalasan sa mga sanggol dahil ang kanilang mga spinchter, ang mala-singsing na kalamnan sa dulo ng esopagoso ay hindi pa tuluyang nabubuo. Sanhi rin ito ng kanilang paghiga. Hindi naman mawari ang tunay na sanhi ng laryngophrayngeal reflux sa mga mas nakakatanda.

Ang laryngophrayngeal reflux ay maaaring maipareha sa gastroesophageal reflux disease (GERD) kung saan ang laman ng tiyan naman ang siyang naiiwan sa dulong bahagi ng sphincter. Ang heartburn ay isa lamang sintomas ng GERD.

Contents

Sintomas

Sa mga bata o sanggol

 • Pamamalat
 • Makapal o sobra-sobrang uhog
 • Pagkakaroon ng hika
 • Apnea o maingay na paghinga at paghinto sa paghinga habang natutulog
 • Hirap sa paglunok ng pagkain
 • Hindi pagtaas ng timbang

Sa mga nakatatanda

 • Mapait na panlasa
 • Pangangati ng lalamunan sa loob ng matagal ng panahon
 • Pag-ubo upang maging klaro ang lalamunan dahil sa pangangati
 • Pangangasim ng sikmura
 • Ubong matagal na iniinda
 • Pag-ubo habang natutulog
 • Pagkakaroon ng pagkaramdam ng bikig sa lalamunan na hindi nawawala kahit paulit-ulit ang paglunok
 • Hirap sa paglunok at paghinga
 • Masakit na lalamunan o sore throat
 • Sipon na tila ba hindi nawawala

Sanhi

Ang laryngopharyngeal reflux ay nangyayari kapag ang mga laman ng sikmura ay tila bumabalik sa lalamunan pagkatapos na ito ay lunukin. Ito ay nangyayari kapag ang lower esophageal sphincter (LES) at upper esophageal sphincter (UES) ay mahina.

Ang LES ay makikita sa pagitan ng esophagus at sikmura. Ito ang pasukan ng pagkain patungo sa sikmura at siya ring nagiging harang upang ang pagkain ay hindi bumalik sa lalamunan. Nangyayari ang laryngopharyngeal reflux kapag ang LES ay maluwag at hindi kayang pigilan ang pagkain sa pagbalik sa lalamunan.

Sa isang banda, ang UES ay may halos kaparehang tungkulin sa LES ngunit ito ay sa bandang itaas na bahagi ng lalamunan. Ang paligid ng esophagus ay hindi napoprotektahan sa asido ng sikmura hindi kagaya ng loob ng sikmura. Kapag ang stomach acid ay nadikit sa esophagus, voice box at vocal cords, nagkakaroon ng pamamaga na sanhi ng iritasyon at mga sintomas ng reflux.

Komplikasyon

Ang pagkakaroon ng asido sa lalamunan ay maaring magdulot sa pangmatagalang pagka-irita ng lalamunan na kalaunan ay magreresulta sa pagkakaroon nito ng sira. Sa mga sanggol at bata, ang laryngopharyngeal reflux ay nagiging sanhi ng pagliit ng parte ng vocal cords. Dahilan din ang laryngopharyngeal reflux upang magkaroon ng ulser, at impeksiyon sa tainga dahil sa middle ear fluid. Sa mga matatanda naman, ang silent reflux ay sanhi ng pagkakaroon ng sira sa lalamunan at voice box. Ito ay isang dahilan ng pagkakaroon ng mas mataas na tsansa ng kanser sa lalamunan. Ang pasyenteng may hika, emphysema o bronchitis ay nakararamdam mas nakaiiritang sintomas ng kanilang karamdaman.

Pagsusuri

Ang pagkunsulta sa mga ekspertong doktor katulad ng EENT ay nakabubuti para sa mga may kundisyong laryngopharyngeal reflux. Magkakaroon ng masusing pagtatanong ukol sa kalagayang pangkalusugan bago titingnan ang ulo at leeg. Ang pagtutuunan ng pansin ng doktor ay ang bahagi ng ilong at lalamunan. Sa paggamit ng isang instrumentong tinatawag na Flexible Fiberoptic Laryngoscope na titingin sa lalamunan, malalaman ng doktor kung namamaga at namumula ang lalamunan, isang sintomas nang pagkakaroon ng laryngopharyngeal reflux. Ang mga sumusunod, kabilang na ang kasaysayang medikal at pagsusuring pisikal, , ay maaaring hakbang upang malaman kung ang pasyente ay may laryngophrayngeal reflux:

 • Endoscopic exam kung saan ang loob ng lalamunan ay titignan gamit ang instrumentong katulad ng Flexible Fiberoptic Laryngoscope
 • pH monitoring sa pamamagitan ng paglagay ng isang maliit na catheter sa ilong papunta sa lalamunan. Ito ay may mga sensor upang malaman kung mayroong acid sa lalamunan. Mayroong kasamang maliit na computer ang sensors na nagtatala ng makikitang resulta sa loob ng 24 oras.

Paggamot

Mayroon apat na paraan upang maayos ang laryngopharyngeal reflux:

 • Pagbabago ng paraan ng pagtindig at pagbabawas ng timbang
 • Pagbabago sa diyeta
 • Pag-inom ng gamot upang mabawasan ang stomach acid o magkaroon ng normal motility
 • Pagtitistis o fundoplication upang maiwasan ang reflux

Sa mga sanggol at bata

 • Mas konti at mas madalas na pagpapakain
 • Pagpapa-upo o pagpwesto sa mga sanggol na paupo mga 30 minuto pagkatapos kumain o magdede
 • Pagbigay ng gamot gaya ng H2 blockers o proton pump inhibitors ayon sa payo ng kanyang doktor
 • Kung kinakailangan, pag-opera sa makikitang pisikal na suliranin sanhi ng laryngophrayngeal reflux

Sa mga matatanda

 • Pagbabawas ng timbang, kung ito ay kinakailangan
 • Pagtigil sa paninigarilyo
 • Pag-iwas sa pag-inom ng alak
 • Pagbabawas sa pagkain ng mga sumusunod: tsokolate, matatabang pagkain, maanghang na pagkain, pagkaing may kamatis, red wine at inuming may caffeine.
 • Hindi pagkain mga tatlong oras bago matulog.
 • Pag-iwas sa pagsusuot ng damit na may kasikipan sa bandang baywang
 • Pagtaas sa ulo ng apat hanggang anim ng pulgada kapag matutulog
 • Pag-nguya ng bubble gum upang dumami ang laway at mabalanse ang asido mula sa sikmura
 • Pag-inom ng gamot gaya ng proton pump inhibitors at H2 blockers para sa pagbabawas ng gastric acid, prokinetic agents para sa paggalaw ng gastrointestinal tract, sucralfat para maprotektahan ang mga mucous membrane at antacids upang balansehin ang gastric acid.

Sanggunian

[[DEFAULTSORT: Laryngopharyngeal reflux}}