Mga Lalaki at Babaing hindi Magkaanak (Pagkabaog)

From Wikihealth
Jump to: navigation, search

Kung minsan, gusto ng lalaki at babae na magkaanak, pero hindi nabubuntis ang babae. Maaaring baog ang isa sa kanila o pareho. Kadalasan, wala nang remedyo sa pagkabaog. Pero kung minsan, nareremedyuhan ito, depende sa dahilan ng pagkabaog.

Karaniwang sanhi ng pagkabaog

Graphics 97E.jpg
  • Isterilidad. Hindi kaya ng katawan ng isang tao na magbuntis. May mga lalaki o babaing isinilang na baog.
  • Kahinaan, o kakulangan sa nutrisyon. Sa ibang babae, ang matinding anemya (kakulangan sa dugo), malnutrisyon, o kakulangan ng iodine ay maaaring magpaliit sa posibilidad na magbuntis. O maaaring maging sanhi ito ng pagkamatay ng embryo (di pa buong bata) kahit bago pa malaman ng ina na siya ay buntis (pagkalaglag).

Ang mga babaing ayaw magbuntis, o laging nalalaglagan, ay dapat magkaroon ng sapat na pagkaing masustansiya ay gumamit ng iodized salt. Kung siya ay anemiko, dapat uminom ng mga tabletang may iron. Maaaring mapalaki nito ang posibilidad niyang magbuntis at magkaroon ng malusog na sanggol.

  • Ang paulit-ulit na impeksiyon, lalo na ang pamamaga ng balakang (gonorrhea) ay karaniwang sanhi ng pagkabaog sa babae. Maaaring makatulong ang paggamot kung hindi pa malubha ang sakit. Kung maiiwasan at maagang magagamot ang gonorrhea, iilang babae lamang ang mababaog.
  • Kung minsan, ang mga lalaki ay hindi makabuntis ng babae dahil kokonti kaysa karaniwan ang kanilang punlay. Makabubuti sa lalaki na hintayin muna ang mga araw na “fertile'. ang babae bago makipagtalik. Fertile ang babae ilang araw matapos ang kanyang regla at bago dumating ang susunod niyang regla. Sa gayon, maibibigay niya ang lahat ng kanyang punlay kapag siya ay nakipagtalik sa mga araw na puwedeng magbuntis ang babae.

Babala: Ang mga hormone at iba pang gamot na karaniwang ibinigay sa lalaki o babaing hindi magkaanak ay halos walang buting naidudulot lalo na sa mga lalaki. Wala rin bisa ang mga nakaugaliang gamot at mahika. Iwasang magtapon ng pera sa mga bagay na walang maitutulong sa inyo.


Kung kayo ay isang babaing hindi magka-anak, marami pang posibilidad para magkaroon ng masaya at kapaki-pakinabang na mahuhusay:

  • Maaari kayong mag-alaga o umampon ng mga batang ulila o nangangailangan ng tahanan. Nakukuhang mahalin ng maraming pag-asawahan ang kanilang ampon na parang tunay na anak.
  • Maaari kayong maging health worker o tumulong sa inyong komunidad sa ibang paraan. Ang pagmamahal na maibibigay ninyo sa inyong anak ay maaaring ihandog sa iba, at lahat ay makikinabang.
  • Maaari rin kayong manirahan sa isang nayon ng pinagiging kahiya-hiya ang isang babaing hindi magkaanak. Maaari kayong magtayo ng isang samahang tutulong sa mga ngangangailangan para maipakita na hindi lamang pagkakaroon ng anak ang nagbibigay ng halaga sa pagiging babae.


Sanggunian

  • David Werner. Kung Walang Doktor sa Inyong Lugar. Philippine Charity Sweepstakes Office, 1979. (Hinango noong 1 Mayo 2010).