Mga Tanong at Sagot tungkol sa Ilang Karaniwang Paniniwala at Nakaugaliang Panlunas

From Wikihealth
Jump to: navigation, search

Ang mga halimawang ito'y nagmula sa kabundukan ng Mexico, ang lugar na alam na alam ko. Maaring ang ilan sa mga paniniwala ng inyong mga kanayon ay katulad nito. Umisip ng mga paraan upang matutuhan kung alin-aling paniniwala sa inyong lugar ang humahantong sa mas mainam na kalusugan at kung alin-alin ang hindi.

 • Kapag iniisip ng marami na may isang taong kinukulam, totoo bang gagaling ang taong ito kapag ang mangkukulam ay pininsala o pinatay ng mga kamag-anak ng taong kinukulam? HINDI! Walang sino mang natutulungan sa pamamagitan ng pagpinsala sa iba.
 • Totoo ba na kapag ang 'malambot na bahagi' o bumbunan sa ulo ng isang sanggol ay lumulubog, nangangahulugan ito na mamamatay ang bata sa pagtatae hangga't hindi siya ginagamot na mabuti? Madalas na totoo ito. Ang bumbunan ay lumulubog dahil ang sanggol ay nawalan ng maraming likido. Hangga't hindi siya agad nagkakaroon ng mas maraming likido sa katawan, maaari siyang mamatay.
 • Totoo ba na kapag ang liwanag ng nag-eeklipseng buwan ay tumama sa isang buntis na ina, ang kanyang sanggol ay isisilang na may sira sa pangangatawan o mananatiling isip-bata? Hindi ito totoo! Pero ang mga mata ay maaaring ipanganak na retarded o mamamalaging isip-bata, bingi, o may pinsala sa katawan kung hindi gagamit ang ina ng iodized salt o iba pang dahilan.
 • Totoo ba na ang mga ina'y dapat manganak sa isang madilim na kuwarto? Totoo na ang malamlam na liwanag ay mas magaan sa mata ng ina at ng bagong silang na sanggol. Pero dapat magkaroon ng sapat na liwanag para makita ng komadrona ang kanyang ginagawa.
 • Totoo ba na ang isang bagong silang na sanggol ay hindi dapat paliguan hangga't hindi gumagaling ang pusod? Totoo! Ang stump ng pusod ay dapat manatiling tuyo hanggang sa ito'y gumaling. Pero ang sanggol ay maaaring linisin nang maingat sa pamamagitan ng malinis, malambot at mamasa-masang tela.
 • Ilang araw pagkaraang manganak ang dapat hintayin ng isang ina bago siya maligo? Ang isang ina'y dapat maghugas sa mainit na tubig isang araw pagkaraan niyang manganak. Ang ugaling di-paliligo sa loob ng kung ilang linggo kasunod ng panganganak ay maaaring humantong sa impeksiyon.
 • Totoo ba na ang tradisyonal na pagpapasuso ng gatas ng ina ay mas mahusay kaysa 'makabagong' pagpapasuso sa bote? TOTOO! Ang gatas ng ina ay mas mahusay na pagkain at nakatutulong din sa pangangalaga sa sanggol laban sa impeksiyon.
 • Ano-anong pagkain ang dapat iwasan ng mga babae sa mga unang linggo pagkaraang manganak? Sa mga linggong kasundo ng panganganak, hindi dapat iwasan ng mga babae ang alinmang masusustansiyang pagkain. Sa halip, dapat silang kumain ng maraming prutas, gulay, karne, gatas, itlog, buong butil (grains) at beans.
 • Mainam ba ang ideya na paliguan ang isang taong maysakit, o makasasama ito sa kanya? Mainam itong ideya. Ang mga taong maysakit ay dapat paliguan ng maligamgam na tubig araw-araw.
 • Totoo ba ang dalandan bayabas, at iba pang prutas ay nakapipinsala kapag ang isang tao ay may sipon o lagnat? HINDI! Lahat ng prutas at katas nito ay nakatutulong kapag ang isang tao ay may sipon o lagnat. Hindi ito nagiging dahilan ng pagkasira ng tiyan o ano mang uri ng kapinsalaan.
 • Totoo ba na kapag mataas ang lagnat ng isang tao ay dapat siyang balutin nang husto upang hindi siya lumubha pagnahipan ng hangin? HINDI! Kapag mataas ang lagnat ng isang tao, alisin ang lahat ng kanyang balot at kasuotan. Hayaang mahanginan ang kanyang katawan. Makatutulong ito upang bumaba ang lagnat.
 • Totoo ba na ang tsa na likha mula sa punong willow ay makatutulong magpababa ng lagnat at makapapawi ng kirot? Totoo. Nakatutulong ito. Ang punong willow ay may natural na gamot gaya ng aspirina.


Lubog na Bumbunan o Malambot na Bahagi ng Ulo

Bumbunan.jpg

Ang bumbunan ang malambot na bahagi sa tuktok ng ulo ng bagong panganak na sanggol. Sa bahaging ito, hindi pa ganap na buo ang mga buto ng kanyang bungo. Karaniwang tumatagal ng mula isa hanggang isa't kalahating taon para lubusang tumigas o sumara ang malambot na bahaging ito. Ang mga ina sa iba-ibang bansa ay nakababatid na kapag lumubog ang malambot na bahagi ng ulo, nasa panganib ang kanilang mga sanggol. Marami silang paniniwala na nagpapaliwanag tungkol dito. Sa Amerika Latina, may palagay ang mga ina na ang utak ng sanggol ay umuho o dumulas pababa. Sinisikap nilang lunasan ito sa pamamagitan ng pagsipsip sa malambot na bahagi. Isang paraan ay pagtutulak dito ng ngalangala, o sa pamamagitan ng paghawak nang pabaligtad sa bata at paghampas sa mga paa nito. Hindi nakatutulong ito sapagkat . . . Ang lubog na bumbunan, sa katotohanan, ay likha ng pagkaubos ng tubig sa katawan. Ibig sabihin, higit na maraming likidong nawawala sa bata kaysa naiinom nito. Tuyung-tuyosiya—karaniwa'y dahil sa nagtatae siya,o nagtatae na kasabay ang pagsuka.


Paggamot:

 • Bigyan ng maraming likido ang bata: Rehydration Drink, gatas ng ina, o pinakuluang tubig.
 • Kung kinakailangan, lunasan ang sanhi ng pagtatae at pagsusuka. Karaniwang hindi kailangan ang gamot.

Paliwanag: Kung namamaga o pumipintog ang bumbunan, maaaring ito'y tanda ng meninghitis. Simulan agad ang paggamot, at humingi ng tulong sa doktor.

Sanggunian

 • David Werner. Kung Walang Doktor sa Inyong Lugar. Philippine Charity Sweepstakes Office, 1979. (Hinango noong 12 Abril 2010).

Kategorya:Kalusugan