Nystagmus

From Wikihealth
Jump to: navigation, search
Optokinetic nystagmus.gif
Ang nystagmus ay isang kondisyon kung saan inboluntaryong nanginginig ang mga mata. Ang terminong nystagmus ay mula sa Griyegong salita na ang ibig sabihin ay "nanginginig na paggalaw ng ulo ng isang indibidwal na inaantok o lasing". Ang nystagmus ay ginagamit din upang ilarawan ang mga mata na parang sumasayaw.

May mga doktor at tagapagsaliksik na inilalarawan ang nystagmus ayon sa katangian ng galaw ng mga mata na parang pendulum. Ang mga sumusunod ay uri ng galaw ng mata na hindi kontrolado ng isang indibidwal:

 • Gilid sa gilid (horizontal nystagmus)
 • Taas at baba (vertical nystagmus)
 • Paikot (rotary o torsional nystagmus)

Ang mga nabanggit na galaw ay maaaring nakakaapekto sa isa o parehong mata depende sa sanhi ng nystagmus.

Contents

Sintomas

Ang pasyenteng mayroong nystagmus ay may limitasyon sa paningin dahil ang mga mata ay patuloy na dinadaanan ang bagay na tinitignan kung kaya nagiging imposible na makakuha ng klarong imahe. May ilang mga pasyente na mayroong maraming problema sa paningin at kinukunsidira na legal na bulag.

Dahil sa patuloy na paggalaw ng mata, maaaring iba ang nakikita ng pasyenteng mayroong nystagmus kumpara sa normal na tao. Upang makakita ng maayos, kailangan ikutin ng pasyente ang ulo at itutok ang mga mata sa tinatawag na "null point." Ito ay angulo ng ulo na nakakatulong sa mata na bawasan ang paggalaw upang magkaroon ng stabilidad ang imahe para sa ikabubuti ng paningin.

Ang mga sumusunod ay ibang sintomas ng nystagmus:

 • Pagiging sensitibo sa ilaw.
 • Hirap makakita sa dilim.
 • Problema sa paningin.
 • May pagka-likong posisyon ng ulo.
 • Oscillopsia - Pakiramdam na ang mundo ay nanginginig o gumagalaw.
 • Pagkahilo (maaaring maka-apekto sa balanse)

Sanhi at panganib

 1. Nystagmus mula ng pagkapanganak - Ito ay tinatawag na infantile nystagmus syndrome (INS). Ito ay karaniwang hindi lumalala at walang kinalaman sa ibang mga karamdaman. Ang mga pasyente na mayroong ganitong kondisyon ay karaniwang hindi batid ang paggalaw ng kanilang mga mata ngunit maaaring mapansin ng ibang mga tao. Kapag malaki ang galaw, ang talas ng paningin (visual acuity) ay maaaring mas mababa sa 20/20. Maaring dulot ng ibang namamanang sakit ang nystagmus. Bagama’t ito ay pambihira, mas makakabuti na masuri ng espesyalista ang batang pasyente.
 2. Acquired nystagmus – Ang pinakakaraniwang sanhi ng uring ito ay ilang mga medikasyon at droga tulad ng phenytoin, isang gamot laban sa seizure; sobrang pag-inom ng alak; o kahit anong sedating na gamot na pampakalma.
 3. Iba pang sanhi - Maaring magdulot ng nystagmus ang pinsala sa ulo mula sa aksidente sa sasakyan, stroke, at kakulangan sa thiamine o bitamina B12. Ang mga sakit sa utak tulad ng multiple sclerosis o tumor sa utak ay maaari din magdulot ng nystagmus kung ang mga lugar na nagko-kontrol sa galaw ng mata ay napinsala.

Pagsusuri

Maaaring tanungin ng doktor ang pasyente tungkol sa medikal na kasaysayan at mga sintomas na nararanasan at magsagawa ng isang pisikal na eksaminasyon.

Ang mga sumusunod ay maaari irekomenda ng doktor:

 • Buong eksaminasyon sa ilalim ng ophthalmologist.
 • Eksaminasyon sa tenga, kasama ang eksaminasyon sa pandinig at pagkahilo.
 • Eksaminasyon sa ilalim ng neurologist o ibang espesialista.

Ang mga sumusunod ay iba pang posibleng pagsusuri na maaaring daanan ng pasyente:

Maaari din maghanap ang ophthalmologist ng ibang problema sa mata na maaaring may kinalaman sa nystagmus tulad ng strabismus, katarata, o abnormalidad sa mga ugat ng mata o sa retina. Samantala, ang espesyalista sa tainga ay maaaring maghanap ng mga senyales ng impeksyon sa tainga na maaaring resulta ng paglala ng nystagmus .

Lunas

May ilang mga medikal na paraan at operasyon na maaaring makatulong sa mga pasyente na mayroong nystagmus. Ang operasyon ay karaniwang nakakatulong sa pagbaba sa null na posisyon na nakakabawas sa pagtagilid ng ulo at nakakabuti sa panlabas na anyo. Nangangailangan ng karagdagang tulong ang mga batang mayroong nystagmus upang matutong pakibagayan ang mga sitwasyon sa pag-aaral at pakikisama sa ibang mga tao.

Maaaring makabawas sa paggalaw ng mata ang botox ngunit karaniwang pansamantala lamang ang resulta. May mga pasyente na maaaring namang makinabang sa biofeedback training. Pinapayuhan din ang mga pasyente na dumaan sa regular na eksaminasyon sa mata upang masubaybayan ang kalusugan at isyu sa paningin.

Maaaring makatulong ang pagsusuot ng salamin sa mata at contact lens upang mas makakita ng mabuti ang pasyente. Ang contact lenses ay mas mabuting alternatibo kumpara sa salamin dahil ang lente ay sumusunod sa galaw ng mata samantala sa salamin, maaaring magpabalik-balik ang mga mata sa lente.

May mga pasyente na maaaring mangailangan ng kaukulang payo upang tulungan na makibagay sa paaralan, trabaho at iba’t ibang mga tao. Makakatulong ang pagpayo sa pasyente upang matugunan ang mga personal at sosyal na hamon na may kinalaman sa pagkakaroon ng nystagmus.

Posibleng komplikasyon

Ang mga sumusunod ay posibleng komplikasyon ng nystagmus:

 • Problema sa pag-balanse.
 • Pagkahilo
 • Hirap sa pagharap sa ibang tao - Ang mga pasyenteng may nystagmus ay karaniwang hirap makibagay sa ibang mga tao.

Pag-iwas

Sa kasalukuyan, walang batid na paraan upang maiwasan ang nystagmus.

Sanggunian

 • Nystagmus. Medline Plus. (Hinango noong 16 Setyembre 2012.)
 • Nystagmus. ThirdAge.com. (Hinango noong 16 Setyembre 2012.)
 • Nystagmus. Eye Associates. (Hinango noong 16 Setyembre 2012.)
 • Nystagmus. American Nystagmus Network. (Hinango noong 16 Setyembre 2012.)
 • Nystagmus. All About Vision. (Hinango noong 16 Setyembre 2012.)
 • About Nystagmus. LiveStrong. (Hinango noong 16 Setyembre 2012.)

Pagkilala

Wikihealth cit.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiHealth sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.