Pag-aalaga ng Bagong silang na Sanggol

From Wikihealth
Jump to: navigation, search

Contents

Ang pusod:

Para maiwasan ang impeksiyon ng bagong putol n pusod, panatilihin itong malinis at tuyo. Kung mas tuyo, ams madaling malalaglag ang natitirang balat at gagaling agad ang pusod. Dahil dito, mas magaling kung hindi gagamit ng bigkis, o kung sakali mang gagamit, tiyaking maluwag ito.


Ang mga mata:

Para mapangalagaan ang mga mata ng bagong silang na sanggol laban sa mapanganib na conjunctivitis, patakan ng 1 porsiyentong silver nitrate, o pahiran ng konting tetracycline ointment, ang bawat mata pagkasilang na pagkasilang ng bata. Lalo itong mahalaga kung ang mga magulang ay may palantandaan ng gonorrhea.


Para hindi malamigan―at hindi naman masyadong mainitan―ang bata

Pangalagaan ang bata sa lamig, at sa sobrang init. Bihisan siya ng kasing-init ng inyong magiging pakiramdam kung kayo ang nagbibihis.
Graphics 103D.jpg
Para laging mainit ang pakiramdam ng bata, laging siyang itabi sa katawan ng ina.
Error creating thumbnail: convert: unable to write blob `/tmp/magick-wSfVd653': @ error/blob.c/ImageToFile/1625.
convert: no decode delegate for this image format `' @ error/constitute.c/ReadImage/532.
convert: missing an image filename `/webroot/health.wikipilipinas.org/images/temp/transform_b53240413679-1.jpg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3011.


Kalinisan:

Sunding mabuti ang mga sumusunod:

 • Palitan ang lampin ng bata tuwing mababasa ito o madudumihan.
 • Kapag namumula ang balat, palitan nang mas madalas ang lampin―o mas mabuti, huwag nang lampinan!
 • Kapag natanggal na ang natitirang balat ng pusod, paliguan ang bata araw-araw ng di-matapang na sabon at maligamgam na tubig.
 • Kapag may langaw o lamok, takpan ng kulambo o manipis na tela ang kuna o duyan ng bata.
 • Ang mga taong may singaw, sipon, namamagang lalamunan, tuberkulosis, o iba pang nakahahawang sakit at hindi dapat humawak o lumapit sa bata.
 • Ilagay ang bata sa malnis na lugar na malayo sa usok o alikabok.


Pagpapakain:

Error creating thumbnail: convert: unable to write blob `/tmp/magick-Hb8rvTxw': @ error/blob.c/ImageToFile/1625.
convert: no decode delegate for this image format `' @ error/constitute.c/ReadImage/532.
convert: missing an image filename `/webroot/health.wikipilipinas.org/images/temp/transform_4e96a5787576-1.jpg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3011.

Pinakamahusay na pagkain para sa bata ang gatas ng ina. Ang mga batang sumusuo sa ina ay mas malusog, mas malakas, at mas malayo sa kamatayan. Ito ang mga dahilan kung bakit:

 • Ang gatas ng ina ay may mas mahusay na balanse ng mga sustansiyang kailangan ng bata kaysa anupamang gatas, sariwa man, de-lata o pulbos.
 • Ang gatas ng ina ay malinis. Kapag binigyan ng ibang pagkain ang bata, lalo na kung sa pamamagitan ng bote, napakahirap panatilihing malinis na malinis ang mga kasangkapang ginagamit para maiwasan ang pagtatae o iba pang sakit ng bata.
 • Laging tama ang temperatura ng gatas ng ina.
 • Ang gatas ng ina ay may taglay na antibodies na nangangalaga sa bata laban sa ilang karamdaman tulad ng tigdas at polyo.

Kailangang pasusuhin ng ina ang bata pagkasilang na pagkasilang nito. Sa mga unang araw, kadalasan ay kakaunti pa lang ang gatas sa suso ng ina. Ito ay normal. Hindi siya dapat magsimulang magpasuso sa bote. Sa halip, dapat pasusuhin nang madalas ang kanyang anak sa kanyang suso. Ang pagsuso ng bata ay makatutulong para dumami ang gatas ng ina.

Kung sapat ang gatas ng ina, gatas lang niya ang dapat ibigay sa bata sa loob ng 4 hanggang 6 na buwan. Pagkaraan, ituloy pa rin niya ang pagpapasuso, pero kailangan ding bigyan na ang bata ng iba pang masustansiyang pagkain.


Paano magkakaroon ng mas maraming gatas ang ina: Dapat siyang . . .

 • uminom ng maraming likido,
 • kumain nang marami hangga't maaari, lalo na ng gatas, mga produktong mula sa gatas, at mga pagkaing nagpapalaki ng katawan.
 • matulog nang mabuti at iwasan ang pagpapagod o pagkayamot,
 • magpasuso nang madalas


Pag-iingat sa pagbibigay ng gamot sa sanggol:

Maraming gamot ang delikado para sa batang bagong silang. Gamitin lang ang mga gamot na sigurado kaong rekomendado para sa mga bagong silang at gamitin lang ang mga ito kung kailangang-kailangan. Tiyaking alam ninyo ang tamang dosis at huwag magbibigay nagn sobra. Ang chloramphenicol ay lubhang mapanganib kung ang bata ay kulang sa buwan o sa timbang (mababa sa 2 kilo).


Sanggunian

 • David Werner. Kung Walang Doktor sa Inyong Lugar. Philippine Charity Sweepstakes Office, 1979. (Hinango noong 5 Mayo 2010).

Kategorya:Kalusugan