Pagkabaog (Babae)

From Wikihealth
Jump to: navigation, search
Error creating thumbnail: convert: unable to write blob `/tmp/magick-PpbjAAaq': @ error/blob.c/ImageToFile/1625.
convert: no decode delegate for this image format `' @ error/constitute.c/ReadImage/532.
convert: missing an image filename `/webroot/health.wikipilipinas.org/images/temp/transform_378477fe4e84-1.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3011.
Sa babae, ang pagkabaog ay nangangahulugang hindi pagbubuntis makalipas ng isang taon o anim na buwan ng pagsusubok (para sa may edad 35 at pataas) . Ang mga babaeng nabubuntis na ngunit hindi mapanatili ang pagbubuntis ay maaari rin ituring baog.

Ang pagkabaog ay maaaring mangyari kung ang isang babae ay may problema sa mga sumusunod na hakbang ng pagbubuntis:

 • Pagpakawala ng itlog mula sa isa sa kanyang obaryo o ovulation;
 • Pagdaan ng itlog sa lagusan ng itlog patungo sa bahay-bata;
 • Pagpupunlay ng esperma ng lalaki sa itlog; at,
 • Pagkapit ng nabuong itlog sa loob ng bahay-bata.

Contents

Sintomas

 • Kawalan ng kakayanan na mabuntis
 • Hanay ng emosyonal na reaksyon ng isa o parehong magkabiyak. Sa pangkalahatan, ang reaksyon ay mas nakakahigit sa mga mag-asawa o magkabiyak na walang anak.

Sanhi at panganib

Karaniwan sa mga kaso ng pagkabaong ng babae ay dahil sa problema sa obulasyon o ang paglalabas ng itlog mula sa obaryo. Kapag walang obulasyon, walang itlog na maaaring mabuo. Ilan sa mga senyales na ang isang babae ay hindi normal na nagpakawala ng itlog mula sa obaryo ay ang iregular dating ng regla.

Ang mga problema sa obulasyon ay malimit na sanhi ng polycystic ovarian syndrome (PCOS). Ang PCOS ay isang problema sa hindi pagkabalanse ng hormon na maaaring humadlang sa normal na obulasyon. Primary ovarian insufficiency (POI) ang isa pang dahilan ng problema sa obulasyon. Nangyayari ang POI kapag ang obaryo ng babae ay huminto sa normal na paggana o pagtrabaho bago ang edad na 40. Ito ay hindi kapareho sa maagang menopause.

Ang mga sumusunod ay hindi karaniwang sanhi ng pagkabaog:

 • Baradong lagusan ng itlog dahil sa pelvic inflammatory disease, endometriosis, o operasyon para sa ectopic pregnancy
 • Pisikal na problema sa bahay-bata
 • Uterine fibroids, mga hindi nakaka-kanser na nabuong tisyu at kalamnan sa pader ng bahay-bata.

Ang mga sumusunod naman ay mga dahilan na maaaring makapagbago sa kakayanan ng babae na magkaanak:

 • Edad
 • Pagiging balisa
 • Hindi tamang pagkain
 • Atletikong pagsasanay
 • Labis na timbang
 • Kakulangan sa timbang
 • Paninigarilyo
 • Sobrang pag-inom ng alkohol
 • Impeksyong galing sa pakikipagtalik
 • Problema sa kalusugan dahil sa pagbabago sa hormon tulad ng polycystic ovarian syndrome at primary ovarian insufficiency

Pagsusuri

 • Ang doktor ay maaaring magsagawa ng infertility checkup. Ito ay may kasamang pagsusuring pisikal. Maaaring tanungin ng doktor ang tungkol sa kalusugan at sekswal na kasaysayan ng babae at lalaki.
 • Sa babae, ang unang hakbang ay ang pag-alam kung normal ang obulasyon buwan-buwan.
 • Ang doktor ay maaaring magsagawa ng pagsusuri sa dugo. Maaari rin ipagawa ang ultrasound sa obaryo. Kapag ang obulasyon ay normal, mangangailangan ng iba pang mga pagsusuri.

Ang mga sumusunod ay mga karaniwang paraan ng pagsusuri sa pagkabaog ng babae:

 • HysterosalpingographyX-ray ng bahay-bata at Fallopian tubes
 • Laparoscopy – Operasyon upang makita ang nasa loob ng tiyan sa pamamagitan ng pagpasok ng maliit na kamera sa maliit na hiwa sa katawan.

Lunas

Ang pagkabaog ay maaring malunasan gamit ang gamot, operasyon, artifical insemination o assisted reproductive technology. Sa maraming pagkakataon, ang mga paraang ito ay ipinagsasama-sama. Maraming kaso ng pagkabaog ay nalulunasan ng gamot at operasyon.

Ang mga doktor ay maaaring magrekomenda ng lunas para sa pagkabaog base sa mga sumusunod:

 • Resulta ng mga eksamen
 • Kung gaano na katagal ang mag-asawa na sumusubok na mabuntis
 • Edad ng lalaki at babae
 • Pangkalahatang kalusugan ng lalaki at babae
 • Personal na kagustuhan ng babae at lalaki

Ang mga sumusunod na gamot ay karaniwang ginagamit sa pagbigay ng lunas sa pagkabaog ng babae:

Posibleng komplikasyon

Marami sa mga fertility drugs na ginagamit bilang lunas sa pagkabaog ay maaaring magbigay ng mas mataas na pagkakataon na magkaroon ng kambal, triplets o iba pang multiples. Ang mga babae na nagbubuntis ng maraming fetus ay maaaring makaranas ng mas maraming problema habang nagbubuntis. Kapag maraming namumuong sanggol sa loob ng tiyan ng ina, mas mataas ang panganib na mapaanak ng mas maaaga kumpara sa normal. Ang mga sanggol na kulang sa buwan ay may mataas na panganib na magkaroon ng problema sa kalusuguan at sa paglaki.

Sanggunian