Pamamanhid

From Wikihealth
Jump to: navigation, search
Pamamanhid.JPG
Ang pamamandhid o paresthesia ay nagdudulot ng kawalan ng pakiramdam, pagpapanting, o kirot. Ito ay inilalarawan din na parang nakakatulog ang mga sanga ng katawan tulad ng braso, binti, at iba pa.

Contents

Sintomas

Ang pamamanhid ay maaaring magdala ng kawalan ng pakiramdam, kirot na parang galing sa tusok ng karayom at aspile, pangangati at parang nakakapasong pakiramdam.

 1. Mga karaniwang sintomas:
  • Pagkabagabag
  • Madalas na pag-ihi
  • Mas matinding paresthesia kapag naglalakad o may ginagawang aktibidad
  • Spasm sa kalamnan
  • Pananakit ng apektadong bahagi
  • Pagkakaroon ng mga pantal
  • Pagiging sensitibo sa hawak
 2. Seryosong sintomas (maaaring hudyat na kondisyon na nagbibigay peligro sa buhay):
  • Pagkalito o pagkawala ng malay sa maiksing panahon
  • Hirap sa paghinga
  • Hirap maglakad
  • Pagkahilo
  • Kawalan ng kakayahan na pigilin ang pantog o ang pag-dumi
  • Kawalan ng kakayahang makakita o pagbabago sa nakikita
  • Hindi makagalaw
  • Paresthesia na sinundan ng pinsala sa ulo, leeg, o likod
  • Hirap sa pagsasalita
  • Kawalan ng lakas

Sanhi at panganib

Ang madalas na pinagmumulan ng pamamandhid ay ang pagkaipit ng [[nerve|ugat]. Ang paresthesia ay maaari ring sintomas ng maraming mga sakit o kondisyon na nagdudulot ng pinsala sa mga ugat. Samantala, kadalasang ang pansamantalang paresthesia ay ay dahil sa mga aktibidad tulad ng pag-upo ng naka-exis ang mga binti o malayuang pagbibisikleta. Ito ay maaari ding mangyari dahil sa katamtaman hangang sa seryosong kondisyon sa buto na kalaunan ay nagdudulot ng pinsala sa sistemang nerbyos ng katawan. Sa iba namang mga kaso, ang paresthesia ay sintomas ng kondisyon na maaaring magdulot ng panganib sa buhay ng pasyente.

 1. Orthropedic na sanhi ng pamamandhid – May kinalaman sa karamdaman o kondisyon sa mga buto.
 2. Neurological na sanhi ng pamamanhid – May kinalaman sa kasalukuyang kondisyon ng mga ugat.

Pagsusuri

Maaaring dumaan ang pasyente sa mga sumusunod na pagsusuri:

Pag-iwas

Kailangang iwasan ang mga aktibidad na nagdudulot ng pamamanhid. Gayundin, mahalaga ang pag-iwas sa mga bagay na magdudulot ng mga karamdamang nagiging sanhi ng pamamanhid ng anumang bahagi ng katawan.

Lunas

Ang lunas na angkop sa pamamanhid ay pinipili ng isang neurologist. Para sa pasyente na nakakaranas ng pagkatulog ng mga sanga ng katawan, maaaring ibalik ang sirkulasyon sa pamamagitan ng ehersisyo, pag-inat, at masahe sa apektadong bahagi upang pabilisin ang pagkaalis ng pagpapanting at kirot. Kung ang pamamanhid naman ay dulot ng sakit tulad ng diabetes o komplikasyon sa chemotherapy, ang lunas ay itututok sa mga sintomas ng pasyente. Mga medikasyong laban sa pamamaga tulad ng ibuprofen o aspirin ang maaaring i-reseta.

Ang mga pasyente na may matinding kondisyong ng pamamanhid ay maaaring bigyan ng doktor ng antidepressant tulad ng amitriptyline. Ang dosis ng antidepressant na binibigay para sa pamamanhid ay karaniwang mas mababa sa dosis para sa mga pasyenteng mayroong depresyon.

Ang mga napapailalim na mga sanhi ng pamamanhid ay maaaring mag-udyok sa doktor na gumamit ng iba’t-ibang mga paraan na may kinalaman sa partikular na kondisyon.

Posibleng komplikasyon

Dahil ang pamamanhid ay may kinalaman sa problema sa sistemang nerbyos o sa pagkasira ng ugat, ang pasyenteng hindi makakatangap ng tamang gamutan ay maaaring magkaroon ng mga komplikasyon o permanenteng pinsala. Importante na magpatingin sa doktor kapag nakaranas ng pamamanhid o iba pang abnormal na pakiramdam.

Ang mga posibleng komplikasyon ay ang mga sumusunod:

 • Patuloy na pananakit
 • Kapansanan
 • Kawalan ng kakayahan na huminga ng sarili
 • Paralysis
 • Permanenteng kawalan ng pakiramdam
 • Permanenteng pananakit
 • Mababang kalidad ng buhay

Sanggunian