Panahon ng Dalaw (Buwanang Regla ng Babae)

From Wikihealth
Jump to: navigation, search

Karamihan sa mga babae ay nagkakaroon ng unang “dalaw” o buwanang regla sa pagitan ng 11 to 16 na taong gulang. Ibig sabihin nito, nasa edad na sila para mabuntis.

Ang normal na “dalaw” ay dumarating tuwing ika-28 araw at tumatagal ng 3 hanggang 6 na araw. Gayunman, magkakaiba ito sa iba't ibang babae.

Ang di-regualr o masakit na “dalaw” ay karaniwan sa mga babaing nagdadalaga. Pero hindi laging ibig sabihin nito na sila ay may karamdaman.

Kapag masakit ang inyong “dalaw”:

  • Hindi kailangang maghihiga. Sa katunayan, lalo lang tumitindi ang sakit kapag laging nakahiga.
  • Makatutulong din ang aspirina o ang pagtatapal ng mainit na bimpo sa puson.
  • Makatutulong din ang paglalakad at magagaang na trabaho o ehersisyo.
  • O kaya'y ang mainit na inumin, o pagbababad ng paa sa mainit na tubig.

Sa panahon ng “dalaw”―at sa lahat ng oras—dapat laging malinis ang babae, sapat ang kanyang tulog, at balanse ang pagkain . Puwede niyang kainin ang mga pagkaing dati na niyang kinakain at ituloy ang mga dati niyang gawain. Hindi masamang makipagtalik kung may regla.


Mga palatandaan ng problema sa pagreregla:

  • Sa ibang babae, normal lang ang di-regular na pagdating ng regla. Pero sa ibang babae, maaaring ito ay palatandaan ng matagal nang sakit: anemya, malnutrisyon, o impeksiyon o tumor sa bahay-bata.
  • Kapag hindi dumating ang regla sa takdang araw, ito ay maaaring palatandaan ng pagbubuntis. Pero sa mga babaing bago pa lamang nireregla, at sa mga babaing mahigit nang 40 taon, normal lamang na hindi datnan o kaya'y maging iregular ang “dalaw.” Ang pag-aalala o pagkabalisa ay maaaring maging sanhi rin ng pagkabalam ng regla.
  • Kapag dinudugo sa panahon ng pagbubuntis, simula ito kadalasan ng pagkalaglag ng bata.
  • Kung malakas ang pagdugo o kaya'y dumarating nang mahigit sa isang beses isang buwan, magpatingin sa doktor.


Sanggunian

  • David Werner. Kung Walang Doktor sa Inyong Lugar. Philippine Charity Sweepstakes Office, 1979. (Hinango noong 1 Mayo 2010).

Kategorya:Kalusugan